De vergroening van de economie is een realiteit. Veel minder zeker is of dat ook zal leiden tot een stroom aan groene marktleiders van Belgische origine. De ambitie van het Oostendse Electrawinds om op middellange termijn tot de Europese top 10 van groenestroomproducenten te behoren ten spijt, blijken wij er in ons landje een handje van weg te hebben om steeds opnieuw onze technologische voorsprong niet om te zetten in wereldbedrijven.
...

De vergroening van de economie is een realiteit. Veel minder zeker is of dat ook zal leiden tot een stroom aan groene marktleiders van Belgische origine. De ambitie van het Oostendse Electrawinds om op middellange termijn tot de Europese top 10 van groenestroomproducenten te behoren ten spijt, blijken wij er in ons landje een handje van weg te hebben om steeds opnieuw onze technologische voorsprong niet om te zetten in wereldbedrijven. Ons land staat zowat aan de bakermat van de kerntechnologie. Helaas maakten vooral de Amerikanen en Fransen daarvan gebruik om een bloeiende industrie te creëren. Met Fabricable hadden we destijds de eerste producent van zonnemodules ter wereld. Nu wordt de Belgische zonne-eer hooggehouden door het Tiense Photovoltech, een dochter van Total en GDF Suez. Toen begin jaren negentig Vlaamse bedrijven hun plannen voor een windmolenpark op zee ontvouwden, werd gesproken van een wereldprimeur. Nu C-Power eindelijk zijn eerste turbines draaiende heeft, zijn onze Vlaamse bedrijven meelopers geworden in plaats van voortrekkers. Is dat toeval? De relatief kleine binnenlandse markt speelt zeker een rol. Maar die zou juist een stimulans moeten zijn voor de bedrijven om de krachten te bundelen, en voor de overheid om duidelijke keuzes te maken. Vooral daarin schiet Vlaanderen in Actie tekort: het is te veel een opsomming, te weinig gefocust. Ondanks de lof die de regering-Peeters krijgt toegewuifd voor de inhaalbeweging in infrastructuur en investeringen, zijn er weinig tot geen garanties dat die inspanningen na juni 2009 worden voortgezet. Het gevolg is dat Filip Martens van C-Power bij de onderhandelingen over de financiering van de tweede fase van zijn offshoreturbinepark meer vragen over de standvastigheid van het wetgevende kader krijgt dan over de technische risico's. EDF-topman Pierre Gadonneix betreurt het dan weer, als nieuwe eigenaar van de stroomleverancier SPE, dat hij er niet in slaagde om ook gasverkoper Distrigas over te nemen. Waarmee hij het gelijk bewijst van de Gentse burgemeester Daniël Termont, die destijds met een plan rondliep om SPE en Distrigas tot een Belgische energiespeler van enige omvang uit te bouwen. Toen bleef het op de kabinetten oorverdovend stil. Dat gebrek aan een gerichte toekomstvisie fnuikt de uitbouw van Vlaamse wereldspelers. In de groene sector is Umicore de uitzondering die de regel bevestigt, maar ook daar zijn de successen eerder aan Karel Vinck en Thomas Leysen te danken dan aan doelbewuste keuzes van de overheid. Nochtans hebben we de kennis en de bedrijven om de overheid te helpen daar werk van te maken. Anders dreigen we ook de groene trein te missen. (T) Do-it Dossier groene economie, blz. 64y Luc Huysmans