Een nachtje doordoen en toch geen akkoord bereiken: het was tot voor kort het weinig benijdenswaardige privilege van de federale regering. Nu is ook de Vlaamse regering in da...

Een nachtje doordoen en toch geen akkoord bereiken: het was tot voor kort het weinig benijdenswaardige privilege van de federale regering. Nu is ook de Vlaamse regering in dat bedje ziek. Na een reeks marathonvergaderingen was er dinsdagochtend geen totaalakkoord over de begroting en over ingrepen in de kinderbijslag, de jobbonus en steun aan bedrijven met hoge energiekosten. Minister-president Jan Jambon (N-VA) moest zijn Septemberverklaring uitstellen.De Vlaamse regering had zich heel wat tijd en energie kunnen besparen door een paar recente adviezen en rapporten van de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) ter harte te nemen. Zij kunnen de regering-Jambon de langetermijnvisie bieden die ze al jaren ontbeert. De SERV wijst er ook op dat er wel degelijk budgettaire ruimte is voor doelgerichte steun aan wie lijdt onder de energiecrisis.