De federale regering kondigde in maart een cheque van 225 euro aan om de energiefactuur van huishoudens met een stookolie- of propaantank te verlichten. Elk gezin...

De federale regering kondigde in maart een cheque van 225 euro aan om de energiefactuur van huishoudens met een stookolie- of propaantank te verlichten. Elk gezin waaraan een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan heeft geleverd, kan de eenmalige toelage krijgen. De cheque wordt niet automatisch afgetrokken van de factuur van de stookolieleverancier, maar zal pas achteraf worden uitbetaald. Gezinnen moeten de toelage zelf aanvragen. Dat kan sinds 7 juli tot en met 10 januari 2023 via een onlinemodule of een papieren aanvraagformulier. Er zijn twee versie van de aanvraag: voor een eengezinswoning of voor huisvesting in een mede-eigendom of als opbrengsteigendom. De federale overheidsdienst Economie controleert en beslist binnen de twee maanden over de aanvraag.