Boston (VS).
...

Boston (VS).Een groene cirkel popt over het scherm van de Sony Vaio Picturebook en fixeert zich op het gezicht van Francis Declercq. "Het inschrijvingsproces duurt ongeveer een minuut," zegt de gedelegeerd bestuurder van Keyware Technologies, terwijl de camera inzoomt. Hij spreekt drie keer zijn paswoord in. Dan is de pc beveiligd met een biometrische screensaver. Dit is de wereld van de biometrische authentificatie, de markt waarop Keyware zich toelegt. Toegang krijgen tot gegevens, geld, gebouwen of het sociale-zekerheidsstelsel op basis van wat je bent (een stem, een gezicht), in plaats van wat je weet (je PIN-codes), of van wat je hebt (een Proton-kaart). Francis Declercq (43 j.) is uit dezelfde West-Vlaamse klei getrokken als de stichters van Lernout & Hauspie Speech Products ( LHSP) en dat is aan zijn bedrijf te zien. Keyware Technologies heeft niet alleen Jo Lernout in de raad van bestuur. De bedrijfsstrategie is een kopie van het beroemde origineel. Net als LHSP levert Keyware basistechnologie in een nog ontluikende markt, waar onderzoek en ontwikkeling - en vooral de financiering ervan - sleutelelementen zijn op de weg naar succes. Evenmin als in Ieper zijn de ambities provinciaal. Werkterrein vanKeyware Technologies zijn biometrische beveiligingsoplossingen: identificatie van individuen aan de hand van hun vingerafdruk, stem, iris, gezicht, hand, handtekening of in extremis zelfs DNA. "Wij willen enkele van deze technologieën naar een multimillion user markt brengen," zegt Francis Declercq zacht en zalvend. Als uitstekend evangelist neemt hij zijn tijd om zijn bedrijf te positioneren: niet als een techneutenbedrijf, maar als de leverancier van gebruiksklare modules. De serversoftware van Keyware laat zich in applicaties zoals thuisbankieren of toegangscontrole inpassen. Ze maakt dat toepassingsontwikkelaars, zoals het grote Security Dynamics, zich het hoofd niet moeten breken over de eigenheden van specifieke verkopers van technologie voor stem-, gezicht- en vingerafdrukverificatie. "Biometrie is voor hen geen prioriteit," zegt Francis Declercq. "Door met ons in zee te gaan, kunnen ze zonder veel moeite aan een vraag beantwoorden als ze zich voordoet." Lernout als voorbeeldFrancis Declercq steekt niet weg dat hij meer dan één blad heeft gekopieerd uit het bedrijfsscenario van Lernout & Hauspie Speech Products. "Het is niet hetzelfde model, maar wel gelijkaardig," preciseert hij. "Wij zijn vandaag geen puur technology research center. Wij zijn een marketing- en salesbedrijf dat producten maakt en ervoor zorgt dat biometrische producten naar een multi-million user market kunnen worden gebracht." Keyware Technologies volgt dus een OEM-model ( Original Equipment Manufacturer), waarbij verkopers van toepassingen de Keyware-server integreren. "Zowel vanuit Zaventem als vanuit Boston mikken wij op allianties," zegt Francis Declercq. Tot nog toe gaat het om een veertigtal OEM-overeenkomsten met bedrijven in databeveiliging ( NetVision,Security Dynamics, Cryptocard...), fysieke toegang ( Aritech, Lenel...), telefonie ( Voxtron) of callcenters ( Unisys). Maar Keyware wil zijn producten niet alleen als software voor gegevensbeveiliging verkopen. "De grote markt is uiteindelijk embedded, de inbouwmarkt," zegt Francis Declercq. Het gaat dan om software die in chips wordt geschreven en in producten wordt ingeplugd. Zeer strategisch is daarom de overeenkomst met de Europese chipsbakker ST Microelectronics, wereldwijd één van de grootste in toepassingsspecifieke chips. Dat moet ertoe leiden dat Keyware royalty's ontvangt van productfabrikanten, ook al gebruikt hun eindklant de ingebouwde faciliteiten niet. De overeenkomst laat Keyware meestromen in het distributiekanaal van ST Microelectronics, zodat de Keyware-chips bij klanten en kanalen terechtkomen, waar een softwareleverancier niet zou geraken. "Als over een paar jaar alarmsystemen met de stem worden bestuurd, dan moet je daarin zitten," zegt Francis Declercq. Een eerste doelmarkt zijn de fabrikanten van GSM's. SJB Services, uitgever van Biometric Technology Today, voorspelt vooral een sterke groei in stemverificatie, waar we van 100.000 gebruikers in 1998 naar 50 miljoen zouden gaan in 2003. Een cijfer dat Francis Declercq graag naar voor schuift. Aangezien het vooral over telefonietoepassingen gaat, kunnen zeer weinig projecten een exponentiële groei in het gebruik creëren. "Tussen een testproject met 5000 gebruikers en een algemene invoering, is er alleen een knop om te draaien," zegt Francis Declercq. Interessant in biometrie is dat de stem-, vinger- of gezichtsafdruk op een smart card kan worden opgeslagen - zodat er geen centrale opslag, met alle privacy- en veiligheidsproblemen vandien, moet gebeuren. Het resultaat van de controle kan tegen de inhoud van de kaart worden geverifieerd. Daarover heeft Keyware akkoorden met Bull en Schlumberger. Groeien of vergaanBlijft het grote adagio van Francis Declercq: Time is our enemy. "Wij willen een zo groot mogelijk marktaandeel. Daarom hebben we ook voor een rol als toeleverancier (OEM) gekozen," zegt Declercq. "Werken als OEM maakt dat we de financiële slagkracht kunnen krijgen om ons groeimodel te ondersteunen." De ervaring van LHSP heeft geleerd dat het lang kan duren voor er geld binnenstroomt uit royalty's. "Hoe groter de firma's waarmee je te maken hebt, hoe moeilijker het is om er inkomsten van te krijgen," geeft Declercq toe. "Kleinere firma's zijn flexibeler en brengen sneller iets op de markt." Vandaar dat Keyware (net als LHSP) ook zelf de vraag naar zijn producten probeert te stimuleren met de occasionele "showcase"-toepassing. En nog steeds volgens het LHSP-handboek worden nu bedrijfjes overgenomen met een bestaande cliënteel. Synergetische applicatiebedrijfjes in fysieke toegang, telefonie, databeveiliging en biometrie moeten omzet meebrengen en de groei versnellen. "In eerste instantie zullen zij misschien maar weinig omzet genereren, maar in de toekomst zal die belangrijker worden," zegt Declercq. "Bovendien doen we zo kennis op van de markt en kunnen we uit die markt nieuwe kennis en applicaties halen die met de bestaande kunnen worden gebundeld."De overname van het Waalse IDtech - 118 miljoen frank omzet in 1997 - in april is een voorbeeld. Keyware greep vervolgens wel naast stemcomputer-integrator Space Connection, waarmee het overigens blijft samenwerken. Prognoses te optimistischDat Keyware omzet zoekt uit de overname van gevestigde bedrijven is een wijze keuze. De op Nasdaq genoteerde concurrent van Keyware, Saflink, een filiaal van National Registry Inc, is vorig jaar precies weggestapt van projecten om zich op voorverpakte multi-biometrische oplossingen toe te leggen - overigens net als Keyware op basis van technologie van onder meer LHSP en Visionics. Iets te voorbarig wellicht. "De groei van de vraag naar biometrische veiligheidsoplossingen is aanzienlijk kleiner uitgevallen dan de verwachtingen in de industrie," gaf CEO Jeffrey Anthony op 11 mei voor zijn algemene vergadering toe. Enkele dagen voordien had Reuters gemeld dat Saflink nog werkkapitaal had tot 30 juni. Het eerste kwartaal 1999 toonde een verlies van meer dan een miljoen dollar op een omzet van 178.000 dollar. Ook technologieverkopershebben het niet onder de markt. Vingerafdrukverificatie - de technologie met de meeste spelers - leek het vorig jaar snel te gaan maken, vooral omdat de kostprijs van de benodigde lezers snel zou dalen tot zo'n 200 frank als inbouwkit - zo voorspelde men ( Compaq lanceerde vorig jaar al een lezertje voor 99 dollar). Nu blijkt dat de lezers voorlopig niet echt bestand zijn tegen dagelijks gebruik, laat staan tegen bewuste fraude. En actiegroepen lusten er geen pap van omwille van de associatie met de misdaadbestrijding. Private plaatsingIn die onzekere, toekomstvolle markt, heeft Keyware ook de mindere punten met LHSP gemeen. Gestart in 1996 zijn de verliezen opgestapeld.Vorig jaar april verwachtte Francis Declercq met Keyware een omzet van 2,5 miljoen dollar, maar dat was te optimistisch. De cijfers voor 1998 zijn nog niet beschikbaar, maar Francis Declercq heeft het over een omzet van "tussen 20 en 25 miljoen frank over de eerste twee jaar". In 1997, de jongste beschikbare jaarrekening, was er een omzet van 6,17 miljoen frank en een verlies van bijna 54 miljoen frank met een bedrijfskapitaal dat 27 miljoen frank negatief was. Voor 1999 mikt Keyware, met de acquisities bij, op 300 miljoen frank omzet.Keyware heeft van in het begin een beroep gedaan op venture capital: eerst via de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv en het FLV Fund, later is er de Vlaamse Investerings Vennootschap (VIV) bijgekomen en in november vorig jaar BBL als investeringsbankier. "Die laatste deal waardeerde ons bedrijf tegen 800 miljoen frank," zegt Francis Declercq. Door de overname van IDtech - deels in cash, deels in aandelen betaald - is het kapitaal intussen opgeklommen van 357,5 naar bijna 406 miljoen frank en is ook de Waalse investeringsmaatschappij CD Technicom binnengestapt. Maar om het bedrijfsmodel rond te maken, moeten er meer overnames komen, zodat er geloofwaardig over een beursintroductie kan worden gedacht. "Met de BBL is overeengekomen om een private placement te doen," zegt Francis Declercq, die daarvoor uitkijkt naar partners die ook buiten Vlaanderen vertrouwen inboezemen. Over de omvang van de kapitaalinjectie blijft hij vaag. "Groot genoeg om de acquisities te doen, klein genoeg om een te zware verwatering te vermijden," zegt hij. "Vóór de vakantie moeten we de basispuzzel in mekaar hebben." BRUNO LEIJNSE