Bij Adobe, de marktleider voor grafische software, kennen ze Johan Gielis en zijn bedrijf Genicap. Gie-lis haalde begin april 2005 de banden aan met Adobe op de jaarlijkse ideeënbeurs in de VS. Genicap ontwikkelde de plug-in Supergraphx voor Adobe. De stichter van Genicap is industrieel ingenieur in de tuinbouw en werkte als plantkundige en onderzoeker bij het bamboebedrijf Oprins in Rijkevorsel. Door de observatie en het gepieker over de relatie tussen de ronde bamboestam en de vaak vierkante celstructuur in de stam zag hij geleidelijk een wiskundige superformule ontstaan die aan Pythagoras en de oudste Griekse wiskundigen, met hun miljoenen navolgers, ontsnapte (zie kader: De formule).
...

Bij Adobe, de marktleider voor grafische software, kennen ze Johan Gielis en zijn bedrijf Genicap. Gie-lis haalde begin april 2005 de banden aan met Adobe op de jaarlijkse ideeënbeurs in de VS. Genicap ontwikkelde de plug-in Supergraphx voor Adobe. De stichter van Genicap is industrieel ingenieur in de tuinbouw en werkte als plantkundige en onderzoeker bij het bamboebedrijf Oprins in Rijkevorsel. Door de observatie en het gepieker over de relatie tussen de ronde bamboestam en de vaak vierkante celstructuur in de stam zag hij geleidelijk een wiskundige superformule ontstaan die aan Pythagoras en de oudste Griekse wiskundigen, met hun miljoenen navolgers, ontsnapte (zie kader: De formule). De ontdekker van een wiskundige formule blijft meestal stoven in een stil lokaal van een universiteit. Johan Gielis deed het tegenovergestelde. Na vier jaar bijkomend onderzoek stichtte hij Genicap, een commercieel bedrijf dat de Gielisformule, zoals ze al genoemd wordt door wiskundigen en vakbladen, inzet voor producten. De eerste gecommercialiseerde Gielisformule verhoogt fors de snelheid en de manoeuvreerruimte van de ontwerper. Neem nu Autoshapes van Fireworks, dat ook een verrijkingsprogramma voor computerdesign heeft. Wat is er dan zo anders? Rob Michiels, verkoopleider van Genicap (een ex-staflid van Lernout & Hauspie): "Dat is de klassieke aanpak met een gegevensbank vol vormen, onze aanpak is van een andere en nieuwe orde, je kiest vormen uit een onbegrensd wiskundig universum."Johan Gielis: "Vergelijk het met een vlinderjager. Hij vangt de vlinders die hem best bevallen, tien of honderd, alles kan. De verbeelding van de designer krijgt met Supergraphx een hogere macht. Hij wikt en beschikt. Het verschil? Autoshapes beantwoordt aan een verwachtingspatroon, Supergraphx onthult een verrassingspatroon." Voor Supergraphx ontving Genicap in 2004 een InterTech Technology Award van de Graphic Arts Technical Foundation en de Printing Industries of America, de branchevereniging van de Amerikaanse druknijverheid. Voor Johan Gielis liggen research, doorbraken en ondernemen in elkaars verlengde sinds zijn vijftien onderzoeksjaren bij Oprins: "De concentratie op het louter academisch uitpuren van de superformule zou mij niet voldoen." Het onderzoek bij Oprins vanaf 1986 was aanvankelijk een eenmansorganisatie. Nadien volgden door samenwerking met het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) meer onderzoekers. "Oprins besteedde jarenlang tot 5 % van zijn omzet aan onderzoek, uniek in de tuinbouw," weet Gielis, die advies blijft leveren aan zijn ex-werkgever. De superformule waaiert uit over drie terreinen: onderwijs, wetenschappen en technologie. Grenville Whelan, de nieuwe CEO, een heuse entrepreneur, en een kapitaalverhoging van 200.000 euro door de bestaande aandeelhouders en via het Business Angels Network Vlaanderen, zullen Genicap doen rijpen. Het eerste handelsproduct is de plug-in voor Adobe. Johan Gielis: "We zijn begonnen in de grafische sector en andere branches zullen volgen. Na marktstudies laten we bijvoorbeeld de cad-cam voorlopig links liggen, want daar krioelen de aanbieders. Adobe beheerst 80 % van de grafische markt en rond het bedrijf groeit een ecosysteem van honderden bedenkers van plug-ins. Dat gaat van eenvoudige snufjes - de glans van een bolsegment - tot diepgaande vernieuwingen zoals onze Supergraphx. Wie aanhaakt bij Photoshop, Illustrator, CreativeSuite van Adobe en Cinema4D van Mason, rijdt over een snelweg de markt in."Tweehonderd pakketten (variërend van 99,99 tot 199,99 dollar - promotieprijzen) zijn al verkocht. Rob Michiels: "Dat is te weinig, de commercialisering van Supergraphx bleef achter op het zoeken naar de toepassingen van de superformule. De omzet over het eerste effectieve werkjaar, 2004, is verwaarloosbaar. "De superformule werd eerst geoctrooieerd in de VS en nadien in Europa. "In de octrooien is bijna 100.000 euro geïnvesteerd. In 1999 ontraadde men me een octrooi aan te vragen, dat zou niet gekund hebben voor een zuivere wiskundige formule, maar het is me toch gelukt," glimlacht Johan Gielis. De Gielisformule is en blijft beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, de commerciële toepassingen zijn het exclusieve eigendom van Genicap. "We hebben een voorsprong bij het vinden van producten op basis van de superformule voor de medische, farmaceutische, bouwkundige, natuurkundige en andere branches," aldus Gielis. "Ik leef nu al zeven jaar samen met de formule en doorgrond veel van haar dimensies. Ik besef bijvoorbeeld wat zij kan betekenen voor de versterking van de computer, die ondanks decennialange ontwikkelingen een rekenmachine blijft die bijvoorbeeld alle vormen berekent via aaneengesmede driehoeken. Met de superformule kan dat veel vinniger en holistisch. Een adviseur van IWT zei me dat men over honderd jaar nog niet is uitgepraat over de gevolgen van de Gielisformule. Goethe, die een revolutionaire kleurenleer ontwierp, zou van de formule gehouden hebben, omdat ze de eenheid in de veelheid en de veelheid in eenheid legt, pure poëzie. Het is een levensprogramma om haar oneindige vormen te onderzoeken, haar ruimte-tijdconsequenties, haar mogelijkheden voor het ontraadselen van geluiden, moleculen, de kosmos."Frans CrolsDe Gielisformule moet zorgen voor snellere computers, betere genees-middelen, toegankelijker kwantum-mechanica, grappiger grafiek...