"D e platte commerçanten onder de gerechtsdeurwaarders blokkeren de informatisering van het beroep", zegt gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout, de man achter het GSB-platform, dat de communicatie van de gerechtsdeurwaarders onderling en met de buitenwereld moest verzorgen. "Met ons informaticasysteem waren we immers in staat het gebruik van het rijksregister voor commerciële doeleinden, zoals de niet-gerechtelijke incasso van facturen, te traceren. Dat is verboden, maar bij een...

"D e platte commerçanten onder de gerechtsdeurwaarders blokkeren de informatisering van het beroep", zegt gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout, de man achter het GSB-platform, dat de communicatie van de gerechtsdeurwaarders onderling en met de buitenwereld moest verzorgen. "Met ons informaticasysteem waren we immers in staat het gebruik van het rijksregister voor commerciële doeleinden, zoals de niet-gerechtelijke incasso van facturen, te traceren. Dat is verboden, maar bij een aantal collega's een courante praktijk. Daarom moest het platform eraan. Heel Justitie zal eronder lijden." De Antwerpse confrater Jan De Meuter, wiens kantoor beschouwd wordt als een van de best draaiende 'ondernemingen' uit de sector (en een van de tegenstanders van GSB): "Dit is toch wel kort door de bocht. Alle gerechtsdeurwaarders wensen een doorgedreven informatisering. Maar het ging compleet de verkeerde kant uit." De uitbouw van het platform gaat terug tot 2000, toen een wet de uitbouw en de financiering van een centraal bestand van beslagberichten toevertrouwde aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Dat moest toelaten de informatie over de schuldenaars centraal te beheren om onder meer te vermijden dat zij worden bedolven onder beslagen. Die zijn pijnlijk en bovendien duur voor de schuldeiser (omdat er toch niets te rapen valt). Cruciaal daarbij was een beveiligd communicatiesysteem onder de gerechtsdeurwaarders en van hen naar bepaalde overheidsdiensten (het rijksregister, de kruis-puntbank voor ondernemingen, justitie). Van Buggenhout werd aangesteld alsde hoofdverantwoordelijke voor de uit-bouw. "In november 2008 werd de Algemene Vergadering van de gerechtsdeurwaarders voor het eerst geconfronteerd met de stand van zaken", zegt de gerechtsdeurwaarder Hugo Luyten, een van de initiatiefnemers van het verzet en medewerker van het kantoor De Meuter. "Er kwamen drie experts en snel bleek dat de boekhouding van de vzw die een en ander moest begeleiden, was gebaseerd op lucht en dat GSB niet werkte. Al had het wel 2,1 miljoen gekost." Eind juni besliste de Algemene Vergadering het GSB-project weg te halen bij Van Buggenhout en het ontslag te vragen van de directie van de Nationale Kamer. Op vraag Van Buggenhout stelde de Brusselse rechtbank ondertussen een gerechtsdeskundige aan. In principe wordt de zaak op donderdag 16 juli voortgezet. H.B.GERECHTSDEURWAARDERS Bikkelen over het GSB-communicatieplatform.