Daarna werden de regionale entiteiten opgericht en gingen die over tot de verkiezing van hun raad van bestuur. De Association Francophone de Golf ( AFG) wordt voorgezeten door Jean-Claude Bladt ( GC Pierpont), terwijl de Vlaamse Vereniging voor Golf ( VVG) word...

Daarna werden de regionale entiteiten opgericht en gingen die over tot de verkiezing van hun raad van bestuur. De Association Francophone de Golf ( AFG) wordt voorgezeten door Jean-Claude Bladt ( GC Pierpont), terwijl de Vlaamse Vereniging voor Golf ( VVG) wordt voorgezeten door Philippe Roberti de Winghe ( Winge GC). De partijen die aan deze reorganisatie deelnamen, benadrukken dat de sport hun prioriteit blijft. De leden van de 73 clubs (23.000 in Vlaanderen en 19.000 in Wallonië) zouden normaal gezien geen gevolgen van deze splitsing mogen voelen. De trainingen van de elites en de interclubs worden ook in de toekomst georganiseerd. De twee vleugels van de federatie hebben tot doel dat ze zich elk in hun regio ontfermen over de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van terreinen en spelers. Voor dat laatste aspect zal de toekomst moeten uitwijzen welke vereniging de beste relatie heeft met de administratie die in haar gewest belast is met sport: Bloso voor de VVG of Adeps voor de AFG. Mogen we nu al aannemen dat de Vlaamse golfsport beter zal worden gesubsidieerd? Het is in ieder geval een feit dat Vlaanderen de splitsing heeft geëist. Vlaanderen motiveerde de clubs en beloofde hun situatie te regelen als die niet over de nodige vergunningen beschikten.Maar hoewel aan Vlaamse kant op een splitsing werd aangestuurd en de Walen wel moesten volgen, zitten beide landshelften nu wel degelijk op dezelfde golflengte. Nochtans hebben de clubs uit het noorden niet alle garanties inzake regularisatie gekregen. De clubs met negen holes en de practices hangen af van de gemeenten, die met achttien holes van de provincies en die met meer dan achttien holes van het gewest. Dit probleem is niet aan de orde in Wallonië, en de twee Brusselse clubs (Bosvoorde en Anderlecht) hebben nog geen kleur bekend.John Baete