Als uw vennootschap een onroerend goed wil kopen, is het fiscaal voordelig dat te doen via een gesplitste aankoop, waarbij de vennootschap voor een zekere periode het vruchtgebruik verwerft en u als bedrijfsleider of vennoot de blote eigendom. De vennootschap mag het goed benutten om er haar activiteit in uit te oefenen, terwijl u een deel van het pand kunt gebruiken om erin te wonen.
...

Als uw vennootschap een onroerend goed wil kopen, is het fiscaal voordelig dat te doen via een gesplitste aankoop, waarbij de vennootschap voor een zekere periode het vruchtgebruik verwerft en u als bedrijfsleider of vennoot de blote eigendom. De vennootschap mag het goed benutten om er haar activiteit in uit te oefenen, terwijl u een deel van het pand kunt gebruiken om erin te wonen. Een gesplitste aankoop heeft voordelen voor de vennootschap en de bedrijfsleider. De vennootschap kan de aankoopprijs van het onroerend goed fiscaal afschrijven gedurende de periode van het vruchtgebruik. Kiest u bijvoorbeeld voor een vruchtgebruik van vijftien jaar, dan mag u elk jaar een vijftiende van de aankoopprijs aftrekken van de belastbare winst. De vennootschap kan ook het vruchtgebruik van de grond en de andere kosten van het gebouw afschrijven, zoals de verbouwings- en de onderhoudskosten, de onroerende voorheffing en de brandverzekering. Als bedrijfsleider of vennoot verwerft u aan het eind van het vruchtgebruik - bijvoorbeeld na vijftien jaar - de volle eigendom van het goed, met alle aanpassingen en herstellingen die de vennootschap heeft betaald, zonder dat u daarop belastingen hoeft te betalen. Indien u privé gebruikmaakt van een deel van het gebouw waarvan uw vennootschap het vruchtgebruik heeft, moet u daar in principe huur voor betalen. Doet u dat niet, dan wordt u belast op een voordeel in natura - het voordeel gratis woonst. Als het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het privédeel van het gebouw 745 euro of minder bedraagt, betaalt u belasting op het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25. Is het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het privédeel van het gebouw hoger dan 745 euro, dan is het belastbare voordeel gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8. Een voorbeeld: het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het privédeel van de woning die een vennootschap ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider, bedraagt 1500 euro. Het belastbare voordeel is dan gelijk aan 1500 x 1,5790 (indexatie) x 100/60 x 3,8 = 15.000,5 euro. Daarop betaalt de bedrijfsleider tot 50 procent belasting - de hoogste belastingvoet - plus de gemeentebelasting. De fiscus ziet er al jaren op toe dat met constructies die bestaan uit een vruchtgebruik en een blote eigendom geen belastingen worden ontdoken, vooral als het vruchtgebruik betrekking heeft op de privéwoning van de bedrijfsleider. Die controle zou de volgende jaren weleens scherper kunnen worden. De regering heeft onlangs de antimisbruikbepaling strenger gemaakt. Daarmee heeft de fiscus mogelijk een nieuw wapen in handen gekregen om de gesplitste aankoop te bestrijden. De nieuwe antimisbruikbepaling stelt dat de fiscus een constructie kan negeren als die (bijna) als enig doel heeft belastingen te ontwijken. Toch mag u nog altijd voor de minst belaste weg kiezen. Als de fiscus denkt dat een belastingbesparende constructie ongeoorloofd is, moet hij eerst bewijzen dat de belastingplichtige enkel fiscale motieven heeft gehad om die constructie op te zetten, en die daarmee ingaat tegen de doelstelling van een bepaalde fiscale wet. Slaagt de fiscus daarin, dan mag de belastingplichtige het tegenbewijs leveren dat hij niet alleen fiscale, maar bijvoorbeeld ook bedrijfseconomische motieven heeft gehad. De fiscus beschouwt een gesplitste aankoop niet als een misbruik als u een aantal regels in acht neemt. We zetten ze op een rij. JOHAN STEENACKERS