Zeggen notariële akten iets over de economische activiteit van een regio ? Ja ? Dan draaien de zaken goed in Leuven en Turnhout. Of is het in Antwerpen ?
...

Zeggen notariële akten iets over de economische activiteit van een regio ? Ja ? Dan draaien de zaken goed in Leuven en Turnhout. Of is het in Antwerpen ? De notarissen uit de arrondissementen Leuven en Turnhout hebben in 1995 de meeste akten verleden. Elk van hen had er vorig jaar meer dan 750. Dat blijkt uit het jaarverslag 1995 van de Koninklijke Belgische Federatie van Notarissen. Het is de eerste maal in haar 150-jarig bestaan dat de Federatie een jaarverslag presenteert. De 1220 Belgische notarissen ondertekenden in 1995 zo'n 685.000 akten ; in 1994 waren er dat 730.000. Anno 1995 beginnen ook de Belgische notarissen de concurrentie te voelen. Als openbaar ambtenaar hebben ze nog het monopolie om akten te verlijden en van een authentieke datum te voorzien ; als zakelijk en juridisch adviseur, zowel aan particulieren als aan vennootschappen, moeten ze het vandaag opnemen tegen allerlei andere dienstverleners.Kortom, de notarissen kampen met dalende activiteiten en toenemende concurrentie. Gevolgen ? De tewerkstelling daalt, het gevecht om de koek wordt bitsiger. In 1995 telden de Belgische notarissen 4687 bedienden, in 1994 waren er dat nog 4756.Te midden van deze mannenwereld 93 % van de gevestigde notarissen zijn mannen, al blijkt hun aandeel bij de kandidaat-notarissen, de volgende generatie, tot 58 % gezakt te zijn doen die uit de arrondissementen Leuven en Turnhout het het best. Zij haalden in 1995 gemiddeld 750 akten. In de regio's Brussel, Antwerpen, Mechelen, Nijvel en Brugge halen de confraters jaarlijks tussen 650 en 750 akten ; in Kortrijk, Veurne en Dendermonde 550 à 650. Gemiddelde cijfers, die verhelen dat 3 procent van de notariskantoren jaarlijks meer dan 1200 akten verlijdt, 18 % van de kantoren niet eens 300 per jaar terwijl het gros (45 %) er jaarlijks tussen 300 tot 600 ondertekent.Het aantal akten zegt evenwel niets over de verdiensten van de notarissen. De registratierechten doen dat wel. Immers : hoe belangrijker de akte, hoe hoger de registratierechten en hoe hoger het ereloon van de notaris. Op basis van die registratierechten kleurt het kaartje meteen anders in. De best verdienende notarissen opereren in Antwerpen en Brussel. De notarissen inden daar in 1995 meer dan 3 miljard frank registratierechten. Brugge, Gent en Dendermonde brachten 2,5 miljard frank in de schatkist. In Kortrijk, Leuven, Turnhout en Luik werd 2 miljard geïnd. Zijn ook bij de notarissen de hardste werkers niet a priori de beste verdieners ? NOTARISSEN Actiefst in Leuven, best verdienend in Antwerpen en Brussel.