Sinds kort is een expert bezig met het nakijken van de geldstromen binnen Seghers Better Technology Group ( SBT) en van SBT naar gelieerde bedrijven die toebehoren aan stichter en eigenaar Hendrik Seghers. Daarbij zijn onder meer de holding Seghers Genetics & Nutrition ( SGN), de holding Ve...

Sinds kort is een expert bezig met het nakijken van de geldstromen binnen Seghers Better Technology Group ( SBT) en van SBT naar gelieerde bedrijven die toebehoren aan stichter en eigenaar Hendrik Seghers. Daarbij zijn onder meer de holding Seghers Genetics & Nutrition ( SGN), de holding Verenigde Malderse Compagnie en de NV Groenhove, een werkmaatschappij van Hendrik Seghers. Ook de waarderingen van activa en de bestuurdersverantwoordelijkheden zullen worden onderzocht. Een ander heikel punt lijkt de prijs die SBT de voorbije jaren betaalde voor de overname van bepaalde bedrijven. Het is intussen duidelijk dat de geldstromen vanuit SBT naar gelieerde bedrijven van Hendrik Seghers de uiteindelijke ondergang mee hebben veroorzaakt. De vraag is in hoeverre die stromen wettig waren. In totaal had SBT eind vorig jaar 13,86 miljoen euro aan vorderingen op bedrijven van Hendrik Seghers uitstaan, tegenover 'slechts' 2,78 miljoen euro eind 2000. De Verenigde Malderse Compagnie, de privé-holding van Hendrik Seghers, had bij SBT voor 9,49 miljoen euro aan schulden, Groenhove voor 1,09 miljoen euro, Seghers Genetics voor 1,71 miljoen euro en Vitamex voor 1,56 miljoen euro. De geldstroom liep gedeeltelijk via de rekening-courant van SBT en op een ogenblik dat het op financieel vlak op sterven na dood was. De geldstroom richting SGN zou later zijn opgelopen tot ongeveer 10 miljoen euro. De aangestelde expert zal zeker ook de waardering van de activa onder de loep nemen. Onder druk werden vorig jaar op grote schaal waardeloze activa afgeboekt. Dat was de voornaamste reden voor de grote verliezen die in 2001 werden geboekt. Typerend is dat SBT vorig jaar een verlies van 24,197 miljoen euro leed, maar een cashflow van 3,38 miljoen euro had. In 2000 was er officieel nog een 'positief' resultaat van 3,94 miljoen euro geboekt, ondanks een cashdrain van 7,97 miljoen euro. De vraag is in hoeverre deze opsmukoperatie wettelijk door de beugel kan. Willy Van Damme [{ssquf}]