Imperbel produceert membranen voor de waterdichting van platte daken. "Een soort erg duurzame roofing," legt sales- en marketingdirecteur Francis Blake uit. Het dakbedekkingbedrijf heeft vestigingen in Lot (Vlaams-Brabant), Perwez (Waals-Brabant) en Kansas City (VS), en verkoopkantoren in zowat alle Europese landen. De firma werd opgericht in 1932 en stelt 325 mensen tewerk. Zo'n 220 ervan werken in ons land.
...

Imperbel produceert membranen voor de waterdichting van platte daken. "Een soort erg duurzame roofing," legt sales- en marketingdirecteur Francis Blake uit. Het dakbedekkingbedrijf heeft vestigingen in Lot (Vlaams-Brabant), Perwez (Waals-Brabant) en Kansas City (VS), en verkoopkantoren in zowat alle Europese landen. De firma werd opgericht in 1932 en stelt 325 mensen tewerk. Zo'n 220 ervan werken in ons land. Het bedrijf groeide uit van een bescheiden familiale kmo tot een wereldwijd erkende specialist in waterdichting. Chief executive officer André De Smet: "Eigenlijk verkopen we gewetensrust: onze daken gaan dertig jaar mee, tegenover tien à vijftien jaar voor een plat dak met traditionele bedekking."Imperbel introduceerde de membranen begin jaren zeventig en onderscheidde zich van traditionele materialen door de samenstelling: een mengeling van bitumen - een teerachtige substantie gewonnen uit aardolie - en polymeren. De Smet: "Onder de naam Derbigum kende het product al snel succes in Europa en later ook Amerika. Elke daklegger met een beetje kennis van zaken weet wat Derbigum is." De productie concentreert zich vandaag in Perwez en Kansas City. "Centraliseren heeft geen zin: door het gewicht van het afgewerkte product zouden de transportkosten te hoog oplopen."Het bedrijf koestert voorlopig ook geen Chinese ambities. Volgens chief financial officer Johan Symoens liggen de prioriteiten dichter bij huis: "Om rendabel te zijn in Europa moeten we ons beperken tot een straal van 500 kilometer rond de productiesite, ook weer vanwege de transportkosten. Binnen die cirkel liggen nog heel wat opportuniteiten, vooral in Frankrijk en Duitsland." In Amerika ligt dat anders: "De economies of transport zijn daar veel gunstiger. We kunnen er een groter gebied bedienen." In België is Imperbel onbetwist marktleider. "In Europa hebben we een marktaandeel van 1,5 %," relativeert Blake,"maar het hangt ervan af hoe je de dakbedekkingmarkt bekijkt. In systemen voor langdurige dakbedekking zijn we ook in Europa marktleider." De belangrijkste afzetmarkten zijn de Benelux, Italië, Scandinavië en Frankrijk. Op de referentielijst prijken namen als Douwe Egberts, UCB, GB (Carrefour), Glaverbel, Holiday Inn, de kerncentrale in Doel, Electrabel en Solvay. Behalve voor daken worden de membranen ook gebruikt voor wegenwerken. "De betonwerf voor de hogesnelheids- trein tussen Antwerpen en Breda is volledig bezet met membranen. Dat beschermt de betonijzers tegen roestvorming door insijpelend water," weet Francis Blake. In 2005 kende Imperbel zijn beste resultaat in tien jaar met een geconsolideerde omzet van 93,5 miljoen euro. Een stijging met 15 % tegenover 2004. Ongeveer een kwart daarvan werd gerealiseerd in de VS. Symoens: "Vorig jaar boekten we op de Amerikaanse markt 26 % vooruitgang."De financieel directeur noemt de investeringen in het management en de lancering van een nieuw en revolutionair product als belangrijkste redenen. "De gedecentraliseerde structuur van de groep zorgde ervoor dat individuele resultaten van de filialen de bovenhand haalden op het collectieve belang. Daardoor bestond er geen globale strategie." In 2004 had vooral de Amerikaanse afdeling een tegenvallend jaar. "Het wegvallen van een private label had grote gevolgen voor de verkoop en het productievolume," legt Symoens uit. De familiale aandeelhouders beseften dat een koerswijziging nodig was. Ze installeerden in februari 2005 André De Smet als CEO en Johan Symoens als CFO. Het nieuwe en ervaren management moest orde op zaken stellen. Een aantal historisch gegroeide distributieactiviteiten die buiten de kerntaken vielen, werden afgestoten. Bovendien werd de naam Derbigum wereldwijd geprofileerd als overkoepelende merknaam. Het management deed in 2005 ook een aantal belangrijke investeringen, waardoor de cashflow in het rood dook. Zo kocht de groep de aandelen van de vestiging in Perwez, die voorheen in handen van derden waren. Een aantal belangrijke contracten werd herbekeken. Maar een sterke verkoop in het vierde kwartaal zorgde ervoor dat de winst op peil bleef. In de productievestiging in Perwez wordt bovendien 6 miljoen euro geïnvesteerd. Volgens Francis Blake was de lancering van Derbigum Brite, een variant van het oorspronkelijke product met energiebesparende eigenschappen, medeverantwoordelijk voor de forse groei. "Vooral in warme gebieden als Florida, California, Texas en de omgeving van New Orleans, waar de energiekosten voor airconditioning erg hoog oplopen, is dit product gewild. Maar ook Yamaha Nederland heeft onlangs gekozen voor deze oplossing. Een speciale coating op het membraan weerkaatst het zonlicht en houdt het membraan koel. De hitte die binnendringt via het dak wordt dus tegengehouden. Dat doet de kosten voor airconditioning gevoelig dalen" (zie kader: Verplicht in Chicago). Volgens André De Smet was er al een hele tijd vraag naar dit systeem. "We hebben tien jaar gewerkt aan de ontwikkeling ervan. Jaarlijks gaat ongeveer 4 % van de omzet naar R&D, wat erg veel is in een traditionele sector als dakbedekking." In de nabije toekomst wil Imperbel ook zijn zelf ontwikkelde en gepatenteerde technologie voor de recyclage van gebruikte membranen en membraanoverschotten commercialiseren. "We gebruiken die technologie zelf al een hele tijd. De ruime interesse uit binnen- en buitenland is de aanzet om de techniek samen met een Italiaanse machinebouwer op de markt te brengen."Zowel in Lot als in de VS heeft Imperbel een eigen trainingscentrum, waar jaarlijks zo'n duizend professionals worden opgeleid. Francis Blake: "De duurzaamheid van onze daken hangt in grote mate af van de plaatsing. Dakleggers die met onze materialen willen werken, moeten over een certificaat beschikken. Zo bewaken we de kwaliteit."Tom Bosman