Waarom moest het bankenplan worden aangepast?
...

Waarom moest het bankenplan worden aangepast? HANS DEGRYSE. "Omdat er blijkbaar weinig nieuwe kredieten aan ondernemingen werden verstrekt binnen de voorziene portefeuille van 50 miljard. Dat plan was niet interessant omdat bedrijven het krediet al na een jaar moesten terugbetalen. De looptijd was te kort." Was het plan ook ongunstig voor de banken? DEGRYSE. "Op het niveau van een individueel krediet speelde de overheidsgarantie niet. De banken moesten de eerste 3 procent van de kredietverliezen op de portefeuille nieuwe kredieten zelf dragen. Het moest dus al heel slecht gaan voor de overheidswaarborg in werking trad. Daarnaast was de maximumrente begrensd op 1,25 procent. In maart kenden banken nog ondernemingskredieten toe tegen gemiddeld 1,57 procent. Bovendien moesten ze 25 of 50 basispunten rentevergoeding voor de waarborg innen. Maar dat geld ging naar de overheid, niet naar hen." De banken hadden er geen belang bij zulke kredieten toe te kennen? DEGRYSE. "Het opzet leek meer de banken te doen bijdragen dan om hen ertoe aan te zetten vlot kredieten te verstrekken. Er was zelfs een risico dat ze hun slechte kredieten in het systeem duwden. Dat is geen goede aanpak. Het systeem moet aantrekkelijk zijn voor iedereen." Wat is er verbeterd met het nieuwe bankenplan? DEGRYSE. "De uitbreiding tot kredieten van één tot drie jaar is een goede zaak. Al had ik zelf gekozen voor looptijden tot vijf jaar. Dan speel je op veilig. Je weet nooit of er een opflakkering van het virus komt en hoelang bepaalde sectoren en bedrijven nodig hebben om zich te herstellen. Bij een lening van vijf jaar geef je ondernemingen voldoende flexibiliteit en leg je de bal in hun kamp." Voor de 10 miljard euro kmo-kredieten stelt de overheid zich van de eerste euro garant, en bij elk krediet voor 80 procent. Is dat niet genereus voor de banken? DEGRYSE. "Het was nodig de banken een prikkel te geven om mee te werken. Maar een 80-20-verdeling van de verliezen op dossierniveau is inderdaad behoorlijk genereus. Volgens mij had 50-50 voor elk individueel krediet volstaan, eventueel aangevuld met een 80-20-verdeling op het niveau van de bankportfolio om het systeemrisico af te dekken. Bovendien blijft de oude regeling voor kredieten tot één jaar bestaan. Daardoor wordt de deur opengezet voor strategisch gedrag van de banken. Zij kunnen eventueel de grootste kredietrisico's doorschuiven naar de overheid. Dat was beter vermeden. Er is ook een risico dat zombiebedrijven met een slecht businessmodel in leven gehouden worden." Kortom: wat als u punten moet geven voor het aangepaste plan? DEGRYSE. "Het is een stap in de goede richting, maar ik houd rekening met de minpunten. Zes op tien. Voldoende, maar ook niet meer dan dat."