Op 15 mei zijn voor de negende keer de Decavi Niet-levensverzekeringstrofeeën uitgereikt. Deze awards hebben een stevige reputatie opgebouwd in de verzekeringssector. Ze bekronen de beste niet-levensverzekeringsproducten op basis van hun kenmerken, hun communicatie en hun innovatie. De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 procent van het totale premie-inkomen per categorie doorgelicht.
...

Op 15 mei zijn voor de negende keer de Decavi Niet-levensverzekeringstrofeeën uitgereikt. Deze awards hebben een stevige reputatie opgebouwd in de verzekeringssector. Ze bekronen de beste niet-levensverzekeringsproducten op basis van hun kenmerken, hun communicatie en hun innovatie. De jury heeft per categorie de meest representatieve spelers geanalyseerd; alles bij elkaar werd zo bijna 80 procent van het totale premie-inkomen per categorie doorgelicht. Een verzekeringsproduct past bij een bepaald type klant en is dus niet noodzakelijk de beste keuze voor iedereen. Toch kunnen de winnende formules dienen als aanzet voor de consument om, afhankelijk van zijn behoefte, een keuze te maken uit het aanbod. De jury probeert ook te anticiperen op de evolutie van de markt. De Trofee van de Innovatie bekroont vernieuwende en veelbelovende diensten of producten. Voor elke categorie vermelden we de genomineerden; de winnaar staat in het vetjes. • Materiële schade autoBelfius Insurance (DVV), Fidea (Volledige omnium met aankoopprijsgarantie), KBC Verzekeringen Fidea betaalt de factuurprijs (inclusief btw) terug tot dertig maanden na de aankoop van het voertuig. Dat geldt zelfs voor een tweedehandswagen die op de datum van de aankoop nog geen drie jaar oud is. Als hij intekent op een extra optie, recupereert de klant bij een total loss zelfs 110 procent van het factuurbedrag. Fidea opteert voor vaste franchises, waarbij de verzekerde zijn vrijstelling zelf kiest. • Rechtsbijstand autoARCES (Artikel 1), ARAG, DAS, LAR Met de waarborg 'beste van de markt' in het artikel 1 van de algemene voorwaarden garandeert ARCES dat de verzekerde bij schade een rechtsbijstand krijgt die in de lijn ligt van de beste voorwaarden die op de Belgische markt beschikbaar zijn. Deze clausule is zowel van toepassing op de waarborgen die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen als op de dekkingsgrenzen, die hoe dan ook tot de hoogste van de markt behoren. • Brandverzekering multirisico woning (eenvoudige risico's)AG Insurance, Allianz (Home Plan Xpert), AXA Belgium, Belfius Insurance (DVV), Ethias Allianz biedt met de polis Home Plan Xpert superieure waarborgen die standaard zijn vervat in de basiswaarborgen; zo zijn de inboedel, het zwembad, tuinmeubelen en de jacuzzi automatisch meeverzekerd. Zonnepanelen en andere eco-installaties die deel uitmaken van het gebouw, zijn zonder limiet gedekt tegen de nieuwwaarde, zelfs tegen diefstal. Daarnaast biedt de polis de extra opties diefstal en rechtsbijstand aan. Allianz voert vooraf een nauwkeurige analyse van de woning uit, om onderverzekering te vermijden. De verzekeraar biedt via Allianz Global Assistance een uitgebreide bijstand aan. Allianz betaalt een driesterrenhotel als de woning bij schade onbewoonbaar zou zijn. Het keert ook een voorschot tot 1500 euro uit om de eerste dringende kosten op te vangen. • Brandverzekering (mede-eigenaars) Nationale Suisse (Apparthomes), KB Verzekeringen Voor het tweede jaar op rij sleept Apparthomes van Nationale Suisse de hoofdprijs in deze categorie in de wacht. De polis is specifiek afgestemd op gebouwen in mede-eigendom en dekt alle risico's behalve die die worden uitgesloten door het contract. De tarieven schommelen tussen 0,50 en 0,70 procent, afhankelijk van de kwaliteit en de ouderdom van het gebouw. De medeverzekerden worden als derden beschouwd. De algemene vrijstelling geldt ook voor de waarborg natuurrampen, behalve voor aardbevingen. De polis bevat een dekking tegen vandalisme en graffiti, en tegen schade aan de buitenruiten en het dak door de supersonische knal van een vliegtuig (tot 5000 euro). Daarnaast bevat het contract een waarborg voor overlijden, invaliditeit en behandelingskosten, en de dekking wordt automatisch uitgebreid tot de gemeenschappelijke inboedel. Onrechtstreekse verliezen zijn voor 5 procent gedekt, saneringskosten worden vergoed tot een bedrag van 12.500 euro en ook de kosten voor de herstelling van de tuin worden terugbetaald. De makelaar kan aan de polis waarborgen à la carte toevoegen, om die op de maat van het appartementsgebouw te ontwikkelen. • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privélevenAG Insurance, AXA Belgium, Ethias (Ethias Familiale),KBC Verzekeringen Ethias wordt bekroond met zijn product Ethias Familiale. Het contract biedt voor een competitieve prijs uitgebreide waarborgen, onder meer tegen lichamelijke en materiële schade, tegen onvermogen van derden en voor rechtsbijstand. Het begrip 'verzekerde' wordt ruim gedefinieerd. De verzekeraar behoudt zich het recht op verhaal voor tot een bedrag van 10.000 euro (bedrag te indexeren) tegenover een minderjarige verzekerde die met opzet schade veroorzaakt. • Verzekering arbeidsongevallen Allianz, Federale Verzekering (Verzekering Arbeidsongevallen) Sinds haar oprichting in 1911 verzekert Federale Verzekering bedrijven en hun werknemers tegen arbeidsongevallen. De afdelingen Schadegevallen arbeidsongevallen en Preventie kregen de ISO 9001-certificatie voor de kwaliteit van hun dienstverlening. Zwaargewonde slachtoffers van een arbeidsongeval kunnen rekenen op gratis begeleiding. Via 'Mijn Federale Verzekering' kunnen de verzekerden op een beveiligde en persoonlijke internetpagina hun schadegevallen elektronisch aangeven en de evolutie van hun schadestatistieken raadplegen. Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders, waardoor de maatschappij haar winst kan delen met haar klanten. De voorbije tien jaar heeft ze haar premies geen enkele keer verhoogd. • Verzekering bijstand aan personenAllianz Global Assistance, De Europese, Europ Assistance, Inter Partner Assistance (Excellence Travel Assistance package - jaarformule) De polis Excellence Travel Assistance van Inter Partner Assistance biedt naast de basisgaranties een uitgebreide reeks extra diensten aan. Enkele voorbeelden: bijstand in België voor, tijdens en na de ziekenhuisopname; een dekking van het hele reisgezelschap, ongeacht de samenstelling ervan; opvang voor zieke kinderen, waaronder de vergoeding van een privéleraar; en een vervangvoertuig om de reis voort te zetten. Er is geen uitsluiting voor gevaarlijke sporten. • Verzekering gezondheidszorgAG Insurance, DKV Belgium (Plan IS2000), Fidea Voor het negende jaar op rij sleept het plan IS2000 van DKV Belgium de trofee in deze categorie de wacht. Ook dit jaar oordeelde de jury dat dit topproduct zich onderscheidt van zijn concurrenten door zijn optimale dekking, het globalisatieprincipe van de ziekenhuisfactuur en het gebruik van het derdebetalerssysteem, de Medi-Card. DKV lost zijn belofte 'De beste zorgen. Levenslang' in. • ReisverzekeringAllianz Global Assistance, Europ Assistance, De Europese (Go Safe-Jaar Polis) De Go Safe-Jaar Polis van DeEuropese biedt volledige waarborgen 'bijstand', 'bagage', 'ongevallen', 'annulering', 'vertraging', 'vakantieonderbreking', 'home assistance' en 'BA privéleven tijdens de reis'. De dekking 'alle risico's behalve' voor de waarborg annulering geldt onder meer ook voor terrorisme, natuurrampen en epidemies. • Ethias (Een hart voor sport), MAPFRE Asistencia (European Motor Pack), Nationale Suisse (My Bag), Securex (Income One) • Innovatie voor bedrijven: Ethias (Een hart voor sport)Wie aan sport doet, loopt het risico op een hartfalen of een beroerte. Vroeger waren hartaandoeningen niet gedekt door de collectieve verzekering voor sportongevallen. 'Een hart voor sport' vult die leemte. Het is een unieke en complete waarborg voor iedereen die een sport beoefent in een club, een federatie, een vereniging (collectieve waarborg), of voor wie sport in zijn eentje (individuele waarborg). De verzekerde krijgt na een hartfalen of een beroerte tot een jaar na het ongeval alle medische kosten voor 100 procent terug. Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar 35.000 euro per slachtoffer dat jonger is dan 65 jaar. Bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid keert hij een forfaitaire vergoeding van 30 euro per dag uit per slachtoffer jonger dan 65 jaar, met een maximale duur van 1 jaar vanaf de datum van het ongeval. Als de verzekerde overlijdt, stort Ethias een forfaitaire vergoeding van 8500 euro. Ethias bood zijn waarborg 'Een hart voor sport' aan meer dan honderd sportfederaties aan die bij hem zijn verzekerd voor 1 euro per lid per jaar. • Innovatie voor particulieren: MAPFRE Asistencia (European Motor Pack)Met de polis 'European Motor Pack' kan een particulier zich verzekeren tegen onvoorziene herstellingskosten aan zijn wagen. Deze kwaliteitsvolle garantieverzekering verlengt de fabrieksgarantie voor nieuwe auto's, of de wettelijke garantie die de verkoper van een tweedehandswagen geeft. Maar deze verzekering kan ook worden afgesloten voor een wagen die werd verkocht tussen particulieren en waarvoor geen garantie geldt. De polis is jaarlijks hernieuwbaar tot het voertuig tien jaar oud is, of 200.000 kilometer heeft gereden. Ze vult een leemte op die steeds groter wordt en kan ook worden aangevuld met een volledige wegbijstand en een GAP-verzekering voor bijkomende kosten. • Belfius Insurance (DVV: Cocoon Start), Inter Partner Assistance De campagne voor Cocoon Start van DVV richt zich vooral tot jonge huurders tot 30 jaar die het ouderlijk huis verlaten om op eigen benen te staan. De campagne, waarmee de verzekeraar zijn imago wil verjongen, is ludiek en gebruikt jongerentaal. De polis kan blijven lopen tot de jonge huurder eigenaar van een eigen woning wordt.