Het is erg stil rond de Gentse imecstart-up Gemidis, één van onze toppers uit het lijstje bedrijven voor 'Expo 2058' (zie Trends, 17 april 2008). De recentelijk neergelegde jaarrekening over 2007 vermeldt een bedrijfsverlies van 4,9 miljoen euro, 2 miljoen meer dan in 2006. Aan de activakant stonden nog ongeveer 2,4 miljoen liquide middelen, maar met de burn rate van vorig jaar raken die, zonder drastische besparingen, spoedig op. "Onder bepaalde voorwaarden o...

Het is erg stil rond de Gentse imecstart-up Gemidis, één van onze toppers uit het lijstje bedrijven voor 'Expo 2058' (zie Trends, 17 april 2008). De recentelijk neergelegde jaarrekening over 2007 vermeldt een bedrijfsverlies van 4,9 miljoen euro, 2 miljoen meer dan in 2006. Aan de activakant stonden nog ongeveer 2,4 miljoen liquide middelen, maar met de burn rate van vorig jaar raken die, zonder drastische besparingen, spoedig op. "Onder bepaalde voorwaarden overwegen bepaalde financiële aandeelhouders een brugfinanciering toe te staan van minimum 1,3 miljoen euro", gaf de jaarrekening op 11 april mee. Financiers van Gemidis zijn onder meer Fortis Private Equity, Gimv en Quest for Growth. Bestuurder Raf Moons van Fortis Private Equity wil geen antwoord geven op de vraag of zijn groep meestapt in de brugfinanciering. Zeker is dat Gemidis, volgens de balans 23 werknemers eind vorig jaar, zijn businessplan al heel wat heeft verfijnd. Hun werk rond liquid crystal on silicon (LCoS) mikte bij de start in 2004-2006 op massale toepassing in grote projectietelevisies voor de Amerikaanse markt. Nadeel van de technologie was dat ze diepere schermen impliceerde. Uiteindelijk kozen de Amerikanen voor plat. "De waarde van LCoS zit in de vrije baan naar hoge resolutie. Er is geen andere technologie die daaraan kan tippen", mailt George Melnik van marktonderzoeker Insight Media ons vanuit de VS. "Vooral professionele markten vergen zulke resoluties: simulatie, demoruimtes, cinema. Driedimensionale projectie is een groeiende kans." Melnik gaf in het verleden zelf advies aan Gemidis en was een LCoS-pionier voor Philips. Er blijft dus een markt voor LCoS in projectoren. Canon gaat voluit voor LCoS in zakelijke toepassingen. Sony stelt de technologie op tegen de digital light processing (DLP)-technologie van Texas Instruments, die Barco en Christies in digitale cinema gebruiken. Gemidis zelf is zich gaan toeleggen op de simulatiemarkt en deed in het verleden testen met Barco. George Melnik ziet best kansen voor Gemidis in de simulatiemarkt. "Er zal altijd behoefte zijn aan projectorsystemen die specifiek voor bepaalde toepassingen zijn ontworpen. Het is aan Gemidis om zich daar effectief te positioneren", zegt hij. Het blijft dus gissen wie de industriële partner wordt waar Gemidis al sinds 2006 naar uitkijkt. Gemidis heeft kantoren in Taiwan en Japan. De Gentse radio-stilte lijkt erop te wijzen dat het beslissende dagen zijn. B.L.