De werkgelegenheid in de Eeklose regio is met 12% gestegen. Dat leert een analyse van het Streekplatform Meetjesland in elf gemeenten. Het onderzoek werd eind 1997 afgerond en is nu gebundeld in het sociaal-economisch vademecum Portret van het Meetjesland.
...

De werkgelegenheid in de Eeklose regio is met 12% gestegen. Dat leert een analyse van het Streekplatform Meetjesland in elf gemeenten. Het onderzoek werd eind 1997 afgerond en is nu gebundeld in het sociaal-economisch vademecum Portret van het Meetjesland. Het onderzoek speurde naar de werkgelegenheid in, en de pendelbewegingen uit Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Een gemeentecollectief met 113.000 inwoners en uitstekende bedrijfseconomische parameters: de toegevoegde waarde van de bedrijven in de regio steeg sinds 1990 doorlopend met bijna 30% (Belgisch gemiddelde: 22%), er werd in 1995 een kwart méér geïnvesteerd dan in 1990. Daar staat tegenover dat de rendabiliteit van de ondernemingen over diezelfde periode sterk achteruit boerde: min 3%. Autozetelfabrikant Eca in Assenede is het grootste bedrijf uit de streek, vóór metaalbewerker Bekaert in Aalter, constructiebouwer Victor Buyck in Eeklo en koekjesproducent Corona-Lotus in Kaprijke. Zij zorgden mee voor een stijging van de werkgelegenheid in de jongste vijf jaar met bijna 14%. De werkgelegenheidsgraad van de streek bedraagt nu ruim 47%. Ruim 25.000 mensen vonden een job in het Meetjesland, 76% als loontrekkende. Ze werken vooral in kmo's van minder dan vijftig werknemers (91,4% van de bedrijven) in de secundaire sector (ruim 10.000 werknemers) en de dienstensector (ongeveer 6000 werknemers). Vooral mannen (9500 van de 14.000) konden als arbeider aan de slag, bij de bedienden (39% van de Meetjeslandse beroepsbevolking) halen vrouwen de bovenhand (6800 op een totaal van 11.000). De streek telde eind 1995 bijna 12.000 zelfstandigen, waarvan 10.000 in hoofdberoep. 19.000 mensen zijn er tewerkgesteld in de eigen gemeente. Aalter, Eeklo, Maldegem en Assenede zijn de aantrekkingspolen, goed voor 70% van de tewerkstelling in de regio. 46% van de werkende Meetjeslanders trekt naar andere streken. Vooral Gent is aantrekkelijk (52%), maar ook de elektrotechnische industrie en de verzorgingssector in het Brugse (11%) en de Brusselse regio (bijna 7%) lokken hen massaal aan. Een inwoner van het Meetjesland verdient dan ook zo'n 3% minder dan het Vlaamse gemiddelde, het inkomen per inwoner ligt zelfs tot 8% lager, ondanks een evenwaardig inkomen per aangifte.Het Streekplatform Meetjesland raamt het aantal niet-werkende werkzoekenden op 4775, of 9,6% van de totale beroepsbevolking en iets minder dan het Oost-Vlaamse gemiddelde. Wel telt de streek een hoog percentage jeugdwerklozen: een kwart van de niet-werkende werkzoekenden is jonger dan 25, tegenover 20% in Oost-Vlaanderen. Meer dan de helft - vooral vrouwen - van de werklozen is langer dan twaalf maanden werkloos.