Nederland heeft aan de OESO gemeld dat het dubbelbelastingverdrag met België mocht worden gedekt door het Multilateral Instrument (MLI). België had dat al gedaan. Daarom veranderen vanaf 1 januari 2022 enkele regels in ...

Nederland heeft aan de OESO gemeld dat het dubbelbelastingverdrag met België mocht worden gedekt door het Multilateral Instrument (MLI). België had dat al gedaan. Daarom veranderen vanaf 1 januari 2022 enkele regels in de fiscale verhouding tussen België en Nederland. De OESO creëerde via het MLI een gemeenschappelijk kader om belastingontwijking te vermijden. Landen konden ervoor kiezen dat al bestaande dubbele belastingverdragen onder dat regime vallen. Een van de gevolgen van de aanvaarding van het MLI tussen België en Nederland is de inwerkingtreding van een algemene antimisbruikbepaling. Als een Belgische belastingplichtige een juridische constructie in Nederland opzet met als een van de voornaamste doelen belastingen te ontwijken, kan die door de fiscus als misbruik worden gekwalificeerd. Ook wordt de invoering van een verplichte arbitrageprocedure over grensoverschrijdende belastinggeschillen mogelijk gemaakt. Die mogelijkheid is voorlopig nog een dode letter, aldus het advocatenkantoor Tiberghien. Beide landen moeten nog een akkoord sluiten over de praktische uitwerking.