THUISVERPLEGING MEERDAEL CVBA

Thuisverpleging Meerdael is een coöperatie van twintig gespecialiseerde aan-huis-verpleegkundigen. "We verenigden ons begin 2014 om gemeenschappelijk hetzelfde doel na te streven. Samen staan we sterker", zegt voorzitter Steven Vancraesbeek. "Het voordeel van een coöperatie is dat we de werkingskosten delen, alle specialismen in huis hebben en gemakkelijk vervanging bij ziekte vinden. Mijn grootste uitdaging is het team te managen."
...

Thuisverpleging Meerdael is een coöperatie van twintig gespecialiseerde aan-huis-verpleegkundigen. "We verenigden ons begin 2014 om gemeenschappelijk hetzelfde doel na te streven. Samen staan we sterker", zegt voorzitter Steven Vancraesbeek. "Het voordeel van een coöperatie is dat we de werkingskosten delen, alle specialismen in huis hebben en gemakkelijk vervanging bij ziekte vinden. Mijn grootste uitdaging is het team te managen." Samen met het Gentbrugse bedrijvencentrum De Punt startte Sabine Windels in november 2014 een vegetarische cateringzaak. Niets bijzonders, ware het niet dat haar groenten van op een dakmoestuin zullen komen. De dakmoestuin van 500 m² opent in 2016. Intussen werkt Roof Food met lokale boeren. "We plannen kook- en tuinworkshops en willen ook de inwoners van Gentbrugge betrekken. Van hun gft-afval zullen wij compost maken", stelt de 26-jarige initiatiefneemster. Voor haar coöperatief stadslandbouwproject won ze in 2014 onder meer de Innovatie-award en de publieksprijs van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen. Een van de bekendste coöperaties is Ecopower, een investeerder in hernieuwbare-energieprojecten. De energieontwikkelaar heeft zo'n 50.000 coöperanten, burgers die rechtstreeks investeren in de productie van hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Die productie ontwikkelt Ecopower enerzijds zelf. Anderzijds investeert de vennootschap in projecten van lokale initiatieven, lokale coöperaties, gemeentebesturen en privébedrijven. Milcobel behoort met een jaarlijkse omzet van 1 miljard euro en 2800 melkveeboeren tot een van de grootste coöperaties van ons land. De fabrikant maakt allerhande zuivelproducten met de melk die zijn melkveeboeren-aandeelhouders leveren. "Onze resultaatsbestemming is erg interessant", stelt Eddy Leloup. "We willen onze boeren een zo hoog mogelijke melkprijs uitbetalen in plaats van een zo hoog mogelijk dividend. Daarnaast reserveren we een deel, als een bolster rond het individueel ledenkapitaal, om ons bedrijf gezond te houden." Talea is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die is ontstaan uit vzw De Winning, een cluster van sociaaleconomische initiatieven. De overheid verplicht kansengroepen uit de sociale economie door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, maar vaak blijft de kloof tussen beide te groot. De Winning richtte daarom een bedrijf op waar mensen kunnen blijven genieten van maatschappelijke begeleiding. Talea specialiseert zich in de aanleg en het onderhoud van ecologisch bedrijfsgroen. De eigenaars van de bedrijfsterreinen kunnen ook vennoot van Talea worden, wat de betrokkenheid verhoogt.