Trends vroeg aan 25 top-CEO's van Belgische bedrijven en organisaties hoe hun financieel plaatje (loon, vastgoed, gezinssituatie...) eruitziet. De reacties waren terughoudend.
...

Trends vroeg aan 25 top-CEO's van Belgische bedrijven en organisaties hoe hun financieel plaatje (loon, vastgoed, gezinssituatie...) eruitziet. De reacties waren terughoudend. Jan Brocatus van Amnesty International Vlaanderen en Stefaan Declercq van Oxfam Solidariteit zijn twee opmerkelijke uitzonderingen. Hoeveel ze verdienen, geven ze zonder aarzelen mee in de media. Beiden zijn aan de slag in de ngo-wereld en daar staat transparantie hoog aangeschreven, om de eenvoudige reden dat ngo's met het geld van hun schenkers werken. Iedereen mag met andere woorden weten waar het geld voor het goede doel naartoe gaat. Jan Brocatus: "Amnesty International wil als ngo een toonbeeld zijn voor duurzaam ondernemen. Daarom willen we iedereen duidelijk en volledig informeren over het gevoerde beleid en zijn we ook bereid verantwoording af te leggen over het gebruik van de ons toevertrouwde financiële middelen." En nog: "Amnesty kan alleen leven en overleven dankzij de steun van de talrijke - voor het overgrote deel kleine - donateurs. Dus houd ik graag de transparantie aan."Stefaan Declercq vindt dat er ook buiten de ngo-wereld geen geheimen nodig zijn rond geld: "De mensen zijn te weinig spontaan over hun geld. Ik vertel alles en hoop zo bij te dragen tot de openheid van andere sectoren. Als ik het loon las van Jan Coene bij Picanol, dan was het wel even schrikken. Wat je verdient, moet in relatie staan met de prestaties die je levert, maar soms wordt er toch te veel betaald in de bedrijfswereld. Terwijl in openbare sectoren zoals het onderwijs en de gezondheidszorg de mensen onderbetaald zijn. Nochtans werken ook die mensen hard en moeten ze bovendien kwaliteit afleveren."Niet onbelangrijk is dat ngo's doorgaans minder goed betalen dan de privésectoren. Het bekendmaken van hun loon had voor Brocatus en Declercq dan ook eerder een positieve impact. Declercq: "Uit de reacties kwam vooral dat veel mensen hadden verwacht dat ik meer verdiende." Hij wijst erop dat binnen Oxfam de interne loonspanning tussen de laagste inkomens en de hoogste niet meer dan 1 tot 3 bedraagt. "Terwijl dat in het bedrijfsleven 1 tot 30 kan zijn. Dat zijn volledig andere verhoudingen."Brocatus over de reacties die hij kreeg: "Privé en professioneel is het loon een interessant gespreksonderwerp gebleken. Zowel over het feit dat alle cijfers open en bloot werden gegeven als het toetsen van het geschatte loon tegenover het reële loon." Op de vraag of hij door zijn openheid moeilijkheden ondervond bij de evaluatie van medewerkers of bij loonsonderhandelingen, antwoordt hij spontaan: "Nee, integendeel." Functie: directeur Amnesty International Huidig brutoloon (12 jaar anciënniteit): 3049,65 euro Nettomaandloon: 1659,55 euro Brutoloon laagste categorie (12 jaar anciënniteit): 2172,41 euro Extra benefits/Belastingvrije onkostenvergoeding: bedrijfswagen Peugeot 307, financiële bijdrage in gsm-gebruik. Daarnaast, net als elke andere personeelskracht van de organisatie: - groepsverzekering ongevallen, invaliditeit en overlijden - 13de maand - maaltijdcheques (5,12 euro voor een voltijdse medewerker) Aankoopwaarde huis: 75.000 euro (1997) Tweede verblijf: niet van toepassing Type auto: bedrijfswagen - Peugeot 307 Gezinssituatie: alleenstaand, zonder kinderen. Functie: directeur Oxfam Solidariteit België Huidig brutomaandloon (28 jaar anciënniteit): 3276,35 euro Brutomaanloon laagste categorie (geen anciënniteit): 1359,51 euro Extra benefits/belastingvrije onkosten- vergoeding: financiële bijdrage in gsm- gebruik. Huidige waarde huis: 200.000 euro Tweede verblijf: niet van toepassing Type auto: Ford Mondeo van 1995 Gezinssituatie: twee kinderen, echtgenote werkt in het onderwijs