"Belgische bedrijven laten miljoenen liggen in het buitenland, puur uit onwetendheid". Roland Nobels, managing partner van het strategisch en financieel adviesbureau IPStrategies (IPS) uit Sint-Niklaas en Waterloo, is scherp maar zeker van zijn stuk. "In het raam van de Europese richtlijnen kunnen ondernemingen hun BTW, die ze betaald hebben voor dienstverlening in een andere lidstaat, recupereren," stelt hij. "Met de huidige internationali...

"Belgische bedrijven laten miljoenen liggen in het buitenland, puur uit onwetendheid". Roland Nobels, managing partner van het strategisch en financieel adviesbureau IPStrategies (IPS) uit Sint-Niklaas en Waterloo, is scherp maar zeker van zijn stuk. "In het raam van de Europese richtlijnen kunnen ondernemingen hun BTW, die ze betaald hebben voor dienstverlening in een andere lidstaat, recupereren," stelt hij. "Met de huidige internationalisering van de economie lopen deze bedragen snel op". De lijst van terugbetaalbare kosten is immers lang: representatie- en verplaatsingskosten, toegangs- en inschrijvingskosten voor beurzen en seminaries, uitgaven voor makelaarsbureaus (huur en inrichting van kantoren), kosten voor licenties, beursoperaties, elektronische communicatie, honoraria van consultants, marketingtests, advocatenhonoraria, reclame, tolkenkosten, hostesses, interne bedrijfsfacturen, telefoonabonnementen enzovoort.Wel geeft Nobels toe dat de procedure voor de bedrijven zeer omslachtig is. De formulieren bestaan enkel in de taal van het betrokken land en de wachttijden zijn lang met terugbetalingstermijnen die schommelen van zes maanden tot drie jaar. Dat veel vennootschappen er niet eens aan beginnen, hoeft dan ook niet te verbazen. Nobels: "Hier gaan de dertien consultants van IPS Strategies aan de slag. In ruil voor een ereloon vervult onze Ierse partner Meridian VAT Reclaim - een bedrijf met 200 medewerkers en 750 miljoen frank aan eigen middelen - alle administratieve rompslomp om het geld terug te vorderen." Bovendien werkt IPStrategies (45 miljoen frank omzet in 1997) voor deze activiteit volgens het principe no cure no pay - enkel op de verkregen resultaten moet een vergoeding worden betaald. Nobels: "Voorts beschikt Meridian over het statuut van trustee, het is met andere woorden gemachtigd om als bank op te treden ten opzichte van de BTW-administratie. De BTW wordt in dat geval des te gemakkelijker doorgestort, het statuut van trustee verbiedt immers de ontvangen fondsen te gebruiken om de eigen bedrijfskosten te dekken. Een geruststelling, als men weet dat recuperatieondernemingen soms verdwijnen als sneeuw voor de zon." Ten slotte sloot Meridian een kredietlijn van 100 miljoen dollar met Nedwest zodat het de facturen van tevoren kan financieren - mits een commissieloon van 5%. Nobels: "Misschien zal dit de laatste twijfelaars overtuigen".