Elke week houden 24 Belgische boeren het voor bekeken. In Limburg proberen ze nu te overleven dankzij het kweken van kruiden.
...

Elke week houden 24 Belgische boeren het voor bekeken. In Limburg proberen ze nu te overleven dankzij het kweken van kruiden.Het Brusselse gewest telt vandaag nog 82 melkkoeien en 95 zoogkoeien. Die stapel is terug te vinden bij slechts twee melkveehouders. Het aantal melkveehouders neemt in België spectaculair af : van 47.053 in 1985 naar 21.477 in 1995. Gevolg : er lopen steeds minder melkkoeien bij onze boeren. In 1984 het jaar waarin Europa de melkquota invoerde liepen er nog 1 miljoen koeien rond in België, vorig jaar was hun aantal geslonken tot 672.678. Wallonië telde vorig jaar nog 9269 melkveehouders, Vlaanderen nog een goede 12.000. In 1995 hingen 1252 melkveehouders de emmer aan de haak : dat zijn er meer dan drie per dag of 24 per week.Ondanks het krimpende koeienbestand levert België toch steeds meer melk. De afname van de veestapel wordt immers gecompenseerd door een forse productiestijging per koe, een stijging waarvan volgens specialisten het einde nog lang niet in zicht is. Vandaag bedraagt de gemiddelde melkproductie per koe en per jaar 5134 liter een stijging van 70 % ten opzichte van 1984 maar de beste Bella's halen nu al makkelijk 10.000 liter per jaar. Dat maakt dat België binnenkort met de helft aan koeien én de helft aan mestproductie 3 miljard liter melk produceert. De prijs van de melk is het voorbije decennium echter nauwelijks gestegen : in het quotumjaar 1984 bedroeg de richtprijs 12,31 frank ; in 1995 was dat 12,60 frank per liter. In realiteit kreeg de Belgische melkveehouder in 1995 gemiddeld 11,60 frank per liter.Een situatie waaraan heel wat melk- én zoogkoeboeren proberen te ontsnappen door over te schakelen op andere producten. In Limburg wil het Vizo ( Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen) de boeren, geplaagd door lage melkprijzen én braakliggende gronden, alvast herscholen tot kruidentelers. Vooral de akkerverbouwers maken zich zorgen over hun toekomst, zo meent het Vizo : de grote akkerbouwgebieden van Hongarije en Rusland zullen de komende jaren hun rol als graanschuur van Europa opnieuw opeisen. De Limburgse boeren moeten zich herscholen, klinkt het. Wie kruiden wil kweken, kan dat binnen een Europees programma Da Vinci en weet zich opgeleid, net als zijn collega's uit Finland, Zweden en Ierland. Ook al waarschuwt het Vizo landbouwers die té enthousiast kruiden beginnen planten : één en ander moet worden gezien op lange termijn. Tegelijk echter toont Smeets uit Hasselt de groeiende interesse voor kruiden : de jeneverstoker heeft op zijn Hasseltse bedrijfsterrein een proefveld met kruiden aangelegd. MELKKOEIEN Steeds meer melk met steeds minder koeien.