"Niet alle financiële adviseurs spelen het spel even zuiver", zegt Frank Peeraer, gedelegeerd bestuurder van de onafhankelijke vermogensbeheerder Fortuna Financial Planning. "Zo botsen wij in de praktijk regelmatig op cowboys, die de cliënten met waanzinnige beloftes van torenhoge rendementen een rad voor de ogen draaien. Vorige week nog kwam een klant binnen met de prospectiebrief van een product, dat zowel een kapitaalgarantie als een minimum jaarlijkse opbrengst van 7 % verzekerde. Als je dan echter de voorwaarden van het aangeboden contract nauwkeurig napluist, lees je dat het een 'verwacht' rendement betreft zonder enige garan...

"Niet alle financiële adviseurs spelen het spel even zuiver", zegt Frank Peeraer, gedelegeerd bestuurder van de onafhankelijke vermogensbeheerder Fortuna Financial Planning. "Zo botsen wij in de praktijk regelmatig op cowboys, die de cliënten met waanzinnige beloftes van torenhoge rendementen een rad voor de ogen draaien. Vorige week nog kwam een klant binnen met de prospectiebrief van een product, dat zowel een kapitaalgarantie als een minimum jaarlijkse opbrengst van 7 % verzekerde. Als je dan echter de voorwaarden van het aangeboden contract nauwkeurig napluist, lees je dat het een 'verwacht' rendement betreft zonder enige garantie." In zijn jongste uitgave hekelt Budget & Recht - het financiële magazine van Test-Aankoop - misleidende reclame van bank- en verzekeringsmaatschappijen. Als voorbeeld geeft de verbruikersorganisatie de folder van D&D Financials voor 'Orelius Golden Invest - Elite Gold'. Deze formule belooft een opbrengst van 7 % met een kapitaalgarantie van 15 jaar. Uiteindelijk wordt slechts een jaarlijkse winst van 0,05 % op jaarbasis gewaarborgd, aldus Budget & Recht. Hetzelfde geldt voor 'Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six'. Woordvoerder Jean-François Biernaux van Budget & Recht: "De roerende voorheffing en de kosten vallen hoger uit dan het vermelde rendement van 8 %. Bij een belegging van 1000 euro wordt 12,5 euro afgehouden, terwijl ze netto maar 12 euro oplevert. De huidige gedragscode voor verzekeraars volstaat niet. Net zoals bij de bankproducten zou de CBFA elke reclame aan een voorafgaande controle moeten onderwerpen." De verbruikersorganisatie raadt de consumenten aan goed de kleine lettertjes te lezen om tijdig de volgende trucs op te sporen: De inleg is aan het einde van het contract niet gewaarborgd. De geldschieter garandeert enkel een bepaalde som intresten of een bepaalde rentevoet voor de coupons, maar spreekt zich niet uit over het kapitaal dat hij op einddatum zal terugbetalen. Maar wat baat het om zeker te zijn van de intresten als aan de inleg - een groter bedrag - geknabbeld kan worden? De belegging van de klant wordt gespreid over twee verschillende formules. Het ene product met een lage intrestvoet en lange looptijd moet dan het andere product met een hoge gegarandeerde intrestvoet op een korte looptijd - bijvoorbeeld 8 % gedurende 6 maanden - dekken. De reclame focust natuurlijk op de voordelige belegging. Verwijzingen naar hoge rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Bovendien gelden de cijfers soms voor een looptijd, die niet overeenstemt met de horizon van de aangeboden formule. De techniek van de opties zit zo ingewikkeld in elkaar dat de kans op een maximale winst klein tot miniem is. Daarom eist Budget & Recht dat het gewaarborgde rendement in de reclame op jaarbasis moet worden uitgedrukt, rekening houdend met de volledige looptijd van de belegging. Ook zou volgens de verbruiksorganisatie de melding van een minimale intrestvoet op een coupon verboden moeten worden als de totale inleg op het einde van de rit niet gegarandeerd is. Wanneer een belegging over twee formules gespreid wordt, moet ten slotte het rendement en de garantie voor de totale belegging gelden.