Kris Deblander, expert in converteerbare obligaties, en Raphaël Chemla, expert in highyieldobligaties bij Edmond de Rothschild Asset Management, staan nog altijd positief tegenover de obligatiemarkten. "Vooral drie soorten activa kunnen rendement bieden: highyieldobligaties, waarbij we Europa verkiezen boven de Verenigde Staten, achtergestelde financiële obligaties en converteerbare obligaties."
...

Kris Deblander, expert in converteerbare obligaties, en Raphaël Chemla, expert in highyieldobligaties bij Edmond de Rothschild Asset Management, staan nog altijd positief tegenover de obligatiemarkten. "Vooral drie soorten activa kunnen rendement bieden: highyieldobligaties, waarbij we Europa verkiezen boven de Verenigde Staten, achtergestelde financiële obligaties en converteerbare obligaties." Zijn die activaklassen niet risicovol? KRIS DEBLANDER EN RAPHAËL CHEMLA. "Obligaties staan bloot aan twee risico's: het kredietrisico en het renterisico. Als een belegger zijn spaargeld in obligaties wil investeren, moet hij zich afvragen of de rente het kredietrisico dekt, en of hij zich niet te sterk blootstelt aan een rentestijging. Duitse staatsobligaties bijvoorbeeld kunnen een bodemrente aanhouden, omdat het wanbetalingsrisico vrijwel nihil is. Maar de looptijden van zulke obligaties zijn zeer lang en het renterisico valt niet te onderschatten. We denken niet dat de rente nog tien jaar op dit dieptepunt blijft. "We raden beleggers aan te kiezen voor activaklassen die een goede beloning voor het kredietrisico combineren met een zo beperkt mogelijk renterisico. Een voorbeeld daarvan zijn highyieldobligaties met een looptijd van 2,5 tot 3 jaar. Bij langere looptijden -- bijvoorbeeld van tien jaar -- is het zeer waarschijnlijk dat de waarde van een overheidsobligatie als sneeuw voor de zon verdwijnt zodra de rente weer stijgt." Bij highyieldobligaties is het renterisico beperkt. Maar hoe groot is het kredietrisico? DEBLANDER EN CHEMLA. "De afgelopen maanden zagen we de renteverschillen sterk oplopen. Door een groter kredietrisico te nemen kunnen beleggers de risico's in het algemeen beperken. Een rentestijging is immers onvermijdelijk. In het segment van de highyieldobligaties gaat onze voorkeur naar Europa. De Verenigde Staten staan verder in hun cyclus dan Europa: de schulden van de Amerikaanse bedrijven stijgen weer, terwijl de Europese bedrijven hun schulden nog aan het afbouwen zijn. Europa gaat al vijf jaar gebukt onder de crisis, maar de Europese bedrijven hebben leren leven met een zwakke groei. De wanbetalingsgraad in Europa bedraagt ongeveer 2,5 procent, wat zeer laag is. Toch blijven we zeer selectief. Met selectiviteit en diversificatie kunnen we de risico's tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen." De obligatiemarkten werden de laatste jaren erg gesmaakt door beleggers. Vreest u niet dat er zich op die markt een zeepbel aan het vormen is? DEBLANDER EN CHEMLA "Nee. Beleggers kiezen voor obligaties om de eenvoudige reden dat ze het rendement zoeken waar ze het kunnen vinden."