In tegenstelling met de particulieren staat daar geen federale compensatie tegenover. De aangekondigde tariefverlaging in de vennootschapsbelasting zal immers budgettair neutraal zijn. Daartegenover stelt de regering dat de ondernemingen in 2001 al een lastenverlaging van 3,3 miljard euro (133 miljard frank) kregen. Maar deze uitgave bestaat grotendeels uit banenplannen, wat geen structurele verbetering betekent. Volgens het Vlaams Economisch Verbond (VEV) staat de ...

In tegenstelling met de particulieren staat daar geen federale compensatie tegenover. De aangekondigde tariefverlaging in de vennootschapsbelasting zal immers budgettair neutraal zijn. Daartegenover stelt de regering dat de ondernemingen in 2001 al een lastenverlaging van 3,3 miljard euro (133 miljard frank) kregen. Maar deze uitgave bestaat grotendeels uit banenplannen, wat geen structurele verbetering betekent. Volgens het Vlaams Economisch Verbond (VEV) staat de teller van de lastenverlaging slechts op 1,36 miljard euro (55 miljard frank), nauwelijks de helft van wat nodig is om de loonkosten gelijke tred te laten houden met onze buurlanden. Op het jaarlijkse VEV-congres herinnerde voorzitter Jef Roos premier Guy Verhofstadt (VLD) aan zijn belofte als oppositieleider om een vermindering van 2,5 miljard euro (100 miljard frank) door te drukken. Hier wringt het schoentje. De liberalen lanceren telkens sterke voorstellen _ denk maar aan de Vlaamse afcentiemen op de vennootschapsbelasting of een vermindering van de gemeentelijke belastingen _ maar slikken hun beloftes ook keer op keer in. Hetzelfde geldt voor de aangekondigde vermindering van de registratierechten, die afgelopen maandag op de lange baan werd geschoven. De kloof tussen wat de ministers zeggen en doen wordt steeds groter, wat het wankele vertrouwen van de burger in de paarse coalitie niet versterkt. Integendeel.Nu het begrotingstekort groter is dan verwacht, grijpt de automatische piloot van de politiek als van oudsher naar de fiscaliteit. Om hun gezamenlijke put van 322,3 miljoen euro (13 miljard frank) in 2001 te delgen _ een stijging met 251,1 miljoen euro (10,1 miljard frank) op één jaar tijd _ richten de lokale besturen hun begerige ogen naar het bedrijfsleven. Ondernemingen dreigen de melkkoe te worden. Electoraal kunnen zij immers niet zoveel gewicht in de schaal werpen. Vorige maand werd de beloofde tweede loonkostenverlaging van 793,26 euro (32.000 frank) op de lange baan geschoven, wegens het zogenaamd gebrek aan financiële middelen.In tegenstelling tot de nieuwe ballon van Gabriëls _ vermindering of zelfs afschaffing van de gemeentelijke bedrijfsbelastingen _ denken lokale besturen hardop aan een verhoging van de heffing op drijfkracht, die nu al 75 miljoen euro (3 miljard frank) oplevert. Maar deze arbitraire maatregel is economisch totaal onverantwoord en blaast het spook van de gebroken beloftes nieuw leven in.Eric Pompen