Loonhandicap Wallonië

In het cursief no pasarán (5 juni 2003, blz. 3) stelt Trends dat er geen competitieve loonvorming is en dat de lage productiviteit zich niet vertaalt in lagere loonkosten in Wallonië. Het artikel waaraan in dit cursiefstuk wordt gerefereerd, beweert precies het omgekeerde. Cijfers tonen aan dat de loonkosten in Vlaanderen meer zijn gestegen dan de productiviteitsverschillen dit toelaten. Daardoor is de Waalse loonhandicap gedaald van 4 % naar 1,8 %. De - overigens indicatieve - loonnorm staat dus een aparte loonontwikkeling niet in de weg. De reden daarvoor is eenvoudig: de productiviteit, en dus ook de lonen, worden voor 97 % sectoraal en niet regionaal bepaald.
...

In het cursief no pasarán (5 juni 2003, blz. 3) stelt Trends dat er geen competitieve loonvorming is en dat de lage productiviteit zich niet vertaalt in lagere loonkosten in Wallonië. Het artikel waaraan in dit cursiefstuk wordt gerefereerd, beweert precies het omgekeerde. Cijfers tonen aan dat de loonkosten in Vlaanderen meer zijn gestegen dan de productiviteitsverschillen dit toelaten. Daardoor is de Waalse loonhandicap gedaald van 4 % naar 1,8 %. De - overigens indicatieve - loonnorm staat dus een aparte loonontwikkeling niet in de weg. De reden daarvoor is eenvoudig: de productiviteit, en dus ook de lonen, worden voor 97 % sectoraal en niet regionaal bepaald. Trouwens, ik stel nergens dat ik tegen een regionalisering van de loonnorm ben (no no pasarán). Alleen zijn de economische argumenten die daarbij worden aangehaald te zwak om een politieke realiteit te verdoezelen. De plannen van NMBS-topman Karel Vinck zijn duidelijk: 8000 à 10.000 banen schrappen, de productiekosten met 30 % verminderen én vrije tarieven. Dit is een typeplan dat eigen is aan het patronaat. De dik betaalde manager aan het hoofd van de NMBS deed de politici trouwens een wederdienst door zijn plannen pas na de verkiezingen bekend te maken. Het plan van Vinck zal voor een enorme toename van het aantal werklozen zorgen. Bovendien zal iedereen die bij de Spoorwegen mag blijven nóg harder en flexibeler moeten werken, met nóg meer overuren tot gevolg. Iedereen kan elke dag vaststellen dat de autowegen overbelast zijn. Maar wat wil Vinck? Secundaire spoorlijnen schrappen en alleen de grote assen behouden. Hij zegt ook dat de reiziger vandaag maar 30 % van de reële kostprijs van een ticket betaalt en wil dat dit 50 % wordt. Met andere woorden: de tickets worden in de toekomst 20 % duurder. Vincks plan staat totaal haaks op het begrip openbare dienst. Het enige wat deze manager uiteindelijk wil, is het rendabele reizigersverkeer privatiseren en alles wat niet interessant is naar de staat doorschuiven. Hij vergeet evenwel één ding: minder personeel betekent ook minder veiligheid. Kijk naar Groot-Brittannië. De jongste jaren leidde de privatisering van het treinverkeer daar tot een resem dodelijke ongevallen. Hetzelfde zal bij ons gebeuren. Het enige alternatief is dat de staat de schulden van de NMBS overneemt. Niet om een gezond bedrijf aan de privé-sector cadeau te doen, maar om de echte openbare dienst verder uit te bouwen. En waar moet het nodige geld daarvoor vandaan komen? De fiscale fraude bedraagt jaarlijks 15 miljoen euro. We zullen eens zien welke politici echt bekommerd zijn om de 'problemen van de mensen'. Privé-computer als belastingvrij voordeel. In Trends van 15 mei (blz. 74, 'Uw privé-computer als belastingvrij voordeel') schreven we dat de werkgeversbijdrage voor de aankoop van de pc (bij het Pc-Privé-plan) niet aftrekbaar is. Ten onrechte: die bijdrage is wel degelijk aftrekbaar. Cashflow Barco. In het omslagverhaal 'Liever rentenieren dan investeren' (Trends, 5 juni 2003, blz. 48) publiceerden we foutieve cijfers over Barco. Het West-Vlaamse bedrijf haalde in 2002 een brutocashflow van 216 miljoen euro en een vrije cashflow van 111 miljoen euro. Onze excuses. Goedkoper surfen. In Trends van 12 juni 2003 (blz. 46, 'Wanneer wordt surfen eindelijk goedkoper?') schreven we dat in oktober 2002 uit cijfers van Telenet bleek dat 80 % van zijn abonnees minder dan 5 miljard bytes per maand opvroeg. Dat cijfer klopt niet: in werkelijkheid bleef liefst 95 % van de Telenet-internetabonnees in oktober 2002 beneden de 5 gigabytes verbruik, terwijl het toegelaten volume op 10 gigabytes ligt. 80 % bleef zelfs onder de 2 gigabytes. Bovendien is de correcte naam van de overnemer van de VT4.net-internetdiensten niet GM Factory, maar GMSoftfactory-I4NET. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Rudy Aernoudt