Templeton Global Total Return
...

Templeton Global Total Return ISIN-code: LU03164933102012 was een gunstig jaar voor de obligatiefondsen die beleggen buiten de ontwikkelde landen. Vooral het Templeton Global Total Return-fonds wist zich te onderscheiden, met een rendement van 34,07 procent. Dat fonds kan beleggen in obligaties die worden uitgegeven over de hele wereld en in heel verscheiden valuta's. "Bovendien kunnen we posities innemen tegen de evolutie van bepaalde valuta's ten opzichte van de dollar, om ons te beschermen tegen de waardevermindering van een munt", zegt Sonal Desai, de beheerder van de portefeuille. Bij de obligatieselectie gaan de beheerders uit van een top-downstrategie. "Eerst analyseren we grondig de grote economieën en de belangrijke economische sectoren. Daarna combineren we die informatie met een fundamentele bottom-upanalyse, om de lijnen van de portefeuille te selecteren. Daarbij houden we rekening met de rente, maar ook met de risiconiveaus", aldus Desai. Het beheer van de portefeuille is in handen van teams die verspreid zijn over een tiental landen. "Die regionale expertise wordt aangevuld met de ideeën van ons team van sectoranalisten." "In 2012 heeft het Templeton Global Total Return-fonds de vruchten geplukt van zijn langetermijnstrategie en van zijn beleggingen in effecten die op bepaalde momenten onder druk kwamen door de paniekreacties op de markten", vertelt Desai. "Onze tegendraadse visie berustte op drie overtuigingen: dat de eurozone intact bleef, dat de Chinese economie een zachte landing zou maken en dat een nieuwe recessie in de Verenigde Staten zou uitblijven. Bovendien hebben we de portefeuille beschermd tegen de evolutie van de rente in de ontwikkelde landen. Daarvoor hebben we posities ingenomen in landen die een economisch beleid voeren dat de groei op middellange termijn stimuleert. En zoals we hadden verwacht, hebben we in de opkomende markten en in andere landen met solide fundamenten een sterke kapitaaltoestroom gezien vanuit de ontwikkelde landen, die ingrijpende monetaire versoepelingsmaatregelen nemen." Dit jaar houden de beheerders rekening met een zeer lage rente in de ontwikkelde landen en een stijging van de inflatieverwachting in China. Ook verwachten ze dat de wereldwijde vraag overeind blijft. "Daarom hebben we begin dit jaar geopteerd voor een extreem korte duration voor de portefeuille, om ons te beschermen tegen een rentestijging. Tegelijk blijven we het liefst blootgesteld aan landen met solide fundamenten en een lage schuldgraad", zegt Desai. "Het valt moeilijk te voorspellen wat de langetermijngevolgen zijn van het onorthodoxe monetaire beleid dat de centrale banken in de ontwikkelde landen voeren. Wij denken dat die liquiditeiten wereldwijd beleggingskansen doen ontstaan door de toename van het inflatierisico in veel opkomende landen en door de stijging van de valuta's en de grondstoffenprijzen", besluit Sonal Desai.