1 Plan International zegt: in geen enkel land werd gendergelijkheid al bereikt. Waarop baseert u dat?
...

1 Plan International zegt: in geen enkel land werd gendergelijkheid al bereikt. Waarop baseert u dat? ISABELLE VERHAEGEN. "We hebben allerlei aspecten onder de loep genomen. Het aantal vrouwen tussen 15 en 24 jaar dat analfabeet is, is tussen 1995 en 2018 gedaald van 100 naar 56 miljoen. Maar er zijn nog altijd meer meisjes dan jongens ongeletterd. Vier op de vijf meisjes gaan naar lagere school. De kloof ontstaat vooral in de adolescentie. Er is ook een kloof in het type opleiding. Minder dan één op vier meisjes heeft toegang tot een opleiding in ICT of als ingenieur, om later in de sectoren van de toekomst te werken. 2 In Vlaanderen is er een crisis in de kinderopvang. In heel wat delen van de wereld kunnen ouders nooit rekenen op kinderopvang. VERHAEGEN. "Wij werken aan economic empowerment van jonge vrouwen overal ter wereld. Kinderopvang is een belangrijke voorwaarde voor de economische deelname van meisjes. Wereldwijd is 42 procent van de jonge vrouwen NEET is - Not in Employment, Education or Training - en slechts 12 procent van de jonge mannen. Een van de oorzaken is het gebrek aan opvangmogelijkheden voor pasgeborenen. Slechts 55 procent van alle vrouwen wereldwijd maakt deel uit van de werkende bevolking, die zowel mensen met een betaalde job als werkzoekenden omvat. "In Afrika en Latijns-Amerika is er geen kinderopvang of is die heel beperkt. Daarom organiseren we met Plan International opvang dicht bij de school, zodat meisjes die al heel jong moeder worden hun opleiding kunnen afmaken of zodat ze kunnen blijven werken."