Hans Casier stuurt 120 mensen van de maritieme bouwgroep DEME aan. Op een totaal van 5000 werknemers is dat best veel. De hr-dienst heeft een aantal atypische functies, zoals het plannen van de bemanning van de meer dan honderd vaartuigen. "DEME is een conglomeraat van bedrijven uit de baggersector, de bouw, de offshore- en de milieusector, ... Het succes drijft op technologie en innovatie, en dat kan alleen maar door onze mensen. ...

Hans Casier stuurt 120 mensen van de maritieme bouwgroep DEME aan. Op een totaal van 5000 werknemers is dat best veel. De hr-dienst heeft een aantal atypische functies, zoals het plannen van de bemanning van de meer dan honderd vaartuigen. "DEME is een conglomeraat van bedrijven uit de baggersector, de bouw, de offshore- en de milieusector, ... Het succes drijft op technologie en innovatie, en dat kan alleen maar door onze mensen. Daarom is human resources op elk directiecomité, na veiligheid, het tweede punt op de agenda." Casier werkte bij Berenschot, Toyota, Donaldson en Amcor, maar hij bestempelt DEME als het meest innovatieve, creatieve en ondernemende bedrijf. "DEME is een verzameling kmo's waar ondernemerschap, een down-to-earth-aanpak en een doe -mentaliteit belangrijk zijn." Tot zijn belangrijkste realisaties sinds hij in november 2016 aan het hoofd van het hr-departement kwam, rekent Casier het plaats- en tijdonafhankelijk werken. "De files rond Antwerpen nopen ons tot creatieve oplossingen. Op het hoofdkwartier in Zwijndrecht werken 900 mensen, van wie er dagelijks 500 tot 600 op kantoor waren. We hebben een grote enquête georganiseerd en drie maanden later een pakket maatregelen ingevoerd: flexibele werktijden, de mogelijkheid om een dag per week thuis te werken, en twee dagen in satellietkantoren." Voorts werd een pakket hr-analytische systemen en processen opgezet. "We willen efficiënt rapporteren over kritieke prestatie-indicatoren: hoeveel mensen werken aan een project, waar en hoeveel het kost." Ten slotte trok Casier voluit de kaart van de internationalisering. "We hebben veertig nationaliteiten op het hoofdkwartier." "Een goede hr-manager moet in de eerste plaats de business begrijpen. Je kunt geen hr-beleid voeren vanuit een ivoren toren. Voorts moet je kunnen relativeren, communiceren en enthousiasmeren. Ten slotte is strategie belangrijk: net als elk ander directielid moet je je plaats rond de tafel verdienen." "Ik beschouw mezelf niet als een groot visionair, maar je moet wel een visie hebben om je team te leiden: we staan nu hier, we willen naar daar en zo gaan we er naartoe. Ik geloof sterk in leading by example."