"CRISIS IN DE ECONOMIE, crisis in de samenleving, futloosheid in de democratie. Dat levert veel slachtoffers op, in de eerste plaats de werklozen en de armen. Maar bij de mogelijke verliezers zou ook het idee van het verenigd Europa zelf kunnen zijn. De volkeren vragen ons: bent u in staat ons een economisch en sociaal plan te bieden dat het vertrouwen in de toekomst kan herstellen?" Die woorden, uitgesproken door de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie voor het plenum van het Europees Parlement, vatten de staat van de Europese Unie treffend samen. Alleen heet de nieuwe president niet Ursula von der Leyen en is het jaar niet 2019. We zijn in 1993, aan het begin van de laatste ambtstermijn van de legendarische Commissievoorzitter Jacques Delors.
...