In 2020 daalt het tarief van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. De regering kan echter met de ene hand terugnemen, wat ze met de andere geeft. Niet alleen stijgt de belastbare basis door een beperking van de aftrekken. Veel sterker kan de invloed zijn van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), de Europese richtlijn die fiscale ontwijking moet ...