In 2020 daalt het tarief van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. De regering kan echter met de ene hand terugnemen, wat ze met de andere geeft. Niet alleen stijgt de belastbare basis door een beperking van de aftrekken. Veel sterker kan de invloed zijn van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), de Europese richtlijn die fiscale ontwijking moet ...

In 2020 daalt het tarief van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. De regering kan echter met de ene hand terugnemen, wat ze met de andere geeft. Niet alleen stijgt de belastbare basis door een beperking van de aftrekken. Veel sterker kan de invloed zijn van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), de Europese richtlijn die fiscale ontwijking moet beperken. Die werd in juni goedgekeurd en moet voor 2019 worden omgezet in Belgische wetgeving. Voorzichtigheid is geboden. ATAD werd in een sneltreinvaart klaargestoomd, omdat de politici meesurften op de wereldwijde afkeer voor fiscale achterpoortjes. De grote landen hebben hun slag thuisgehaald. Zij lijden het meeste onder fiscale optimalisatieconstructies. Hoe meer winst ze binnen hun grenzen houden, hoe meer ze kunnen belasten. Vandaag doen internationale groepen nog altijd een beroep op fiscale constructies via België. Hun activiteiten worden wel degelijk belast, zodat de grote landen inkomsten verliezen. Want twee maal dezelfde activiteit belasten, is uit den boze. Zolang er geen eengemaakt Europees belastingregime is, blijft nationale nichefiscaliteit voor investeerders een feit. Onze politici gebruiken de ATAD dus het beste niet om die specifieke belastingregimes voor internationale groepen helemaal af te bouwen. De richtlijn laat heel wat opties toe voor een flexibel belastingregime. Andere kleine landen zullen van die opties gebruikmaken en investeerders met open armen ontvangen mochten ze wegtrekken uit ons land. Eenzijdige fiscale ontwapening van België zou erg naïef zijn op een moment dat er wereldwijd nog altijd een belastingproliferatie aan de gang is.Lees ook blz. 58 Hans BrockmansZolang er geen eengemaakt Europees belastingregime is, blijft nationale nichefiscaliteit een feit.