De omzetverliezen van de bedrijven verbeteren elke maand.
...

De omzetverliezen van de bedrijven verbeteren elke maand. HANS MAERTENS. "In de eerste lockdown, vorig jaar in maart en april, kelderde de gemiddelde omzet met 30 tot 40 procent. Bij het begin van de tweede lockdown, in november, was er opnieuw een daling met een kwart. In februari is er een omzetdaling met 6 procent. Enkele sectoren hebben weer een bijna normale omzet, zoals de bouw, de chemie, de machinebouw en de autoproductie. De tweede lockdown heeft de bedrijven veel minder geraakt. We hebben geleerd hoe we onze economie kunnen laten draaien." Is het glas halfvol? MAERTENS. "Een aantal sectoren lijdt nog altijd heel zwaar. Het toerisme, de luchtvaart, de evenementen, de cultuur, de horeca, de niet-voedingswinkels, de beurzen. Ook de toeleveraars van die sectoren. Dat zijn duizenden bedrijven. Daar heb je nog altijd omzetverliezen van 70 tot 90 procent. We moeten vermijden dat we in een gespleten economie terechtkomen. Met bedrijven die herstellen en andere die in nood blijven. Dat alarmeert ons." Het gros van de bedrijven dat vandaag kreunt, heeft een omzet van minder dan 1 miljoen euro. Moeten we die zombiebedrijven overeind houden? MAERTENS. "Dat zijn geen zombiebedrijven. De ondernemingen van onze enquête waren tot vóór de coronacrisis doorsnee Vlaamse bedrijven. Die kleine bedrijven zitten vaak in de zwaarst getroffen sectoren. Ze zijn afhankelijk van één activiteit. Ze hebben minder buffers waarmee ze snel kunnen schakelen, naar bijvoorbeeld een gewijzigde productie of een striktere invoering van de veiligheidsprotocollen rond covid-19. Grote bedrijven zijn doorgaans wendbaarder en kunnen op meer paarden wedden." De roep om een versoepeling van de coronamaatregelen wordt steeds luider. MAERTENS. "De besmettingscijfers dalen, het aantal vaccinaties neemt toe. We moeten zo snel mogelijk naar een normalisering van ons maatschappelijk en economisch leven. De zwaarst getroffen sectoren moeten een concreet perspectief hebben op de heropening van de economie. Daarnaast is een blijvende en gerichte overheidssteun nodig voor de getroffen sectoren. De tijdelijke werkloosheid blijft een heel nuttig instrument. Die heeft een golf aan ontslagen vermeden." Voka begroot het verlies in de privésector in België voor 2020 en 2021 nochtans op 75.000 banen. MAERTENS. "Dat valt nog mee, gelet op de zwaarte van de crisis. De privésector telt 2,7 miljoen banen. Maar de zware factuur van die overheidssteun zullen we allen samen ooit moeten terugbetalen. Dat wordt een werk van jaren. De grootste hefboom daarvoor is economische groei. We kunnen dat, als we onze economie aanwakkeren en een jaarlijkse groei van minstens 2 procent van het bruto binnenlands product halen."