Tot en met 31 december kunt u het bedrag van de personenbelasting voor inkomstenjaar 2014 nog verminderen. Tot die dag kunt u een aantal uitgaven doen die u kunt vermelden op uw aangifte in de personenbelasting. Die moet in principe eind juni 2015 ingediend worden. De afrekening volgt dan later onder de vorm van een aanslagbiljet.
...

Tot en met 31 december kunt u het bedrag van de personenbelasting voor inkomstenjaar 2014 nog verminderen. Tot die dag kunt u een aantal uitgaven doen die u kunt vermelden op uw aangifte in de personenbelasting. Die moet in principe eind juni 2015 ingediend worden. De afrekening volgt dan later onder de vorm van een aanslagbiljet. Door voor het einde van dit jaar nog fiscaal aftrekbare uitgaven te doen, zult u dus in 2015 of in 2016 -- op het ogenblik dat u uw aanslagbiljet voor inkomstenjaar 2014 ontvangt -- minder belastingen betalen. Als u aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, hebt u tijd tot 31 december 2014 om de maximale premie van 940 euro te betalen aan uw bank of verzekeraar (zie kader Indexering teruggeschroefd). Heeft u een bestendige opdracht bij de bank, dan is er geen probleem. Het geld gaat automatisch van uw zichtrekening naar uw pensioenspaarcontract. Door dit jaar de maximale premie pensioensparen van 940 euro te betalen, krijgt u een belastingvermindering van 30 procent (plus uitgespaarde gemeentebelasting) op dat bedrag. Als de lening voor uw woning is terugbetaald in 2014, dan is een belangrijke fiscale aftrek verdwenen. We tonen dit aan met een voorbeeld. In 1995 hebt u 100.000 euro geleend voor de bouw van uw woning, met een looptijd van twintig jaar. De laatste leningslast werd terugbetaald in mei 2014. Twintig jaar lang hebt u de intresten en kapitaalaflossingen fiscaal in mindering kunnen brengen. Dat leverde u meer dan 1000 euro belastingbesparing op. In mei 2014 kwam daar een einde aan. U kunt dit fiscale voordeel vóór het einde van dit jaar vervangen door een fiscale levensverzekering voor u en uw huwelijkspartner. De premies die u daarvoor betaalt, vallen onder het zogenoemde langetermijnsparen. Het betekent dat de premies voor maximaal 2260 euro per partner -- bedrag voor inkomstenjaar 2014 -- in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel van 30 procent plus uitgespaarde gemeentebelasting. U hebt er dus alle belang bij nog voor het einde van het jaar een fiscale levensverzekering af te sluiten. Bent u zelfstandige en hebt u een contract voor een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) afgesloten, dan moet u ervoor zorgen dat uw sociale bijdragen betaald zijn vóór 31 december 2014. Zo niet riskeert u de premie (of een deel ervan) van uw VAPZ fiscaal niet te kunnen aftrekken. De VAPZ-bijdragen zijn slechts fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u uw sociale bijdragen hebt betaald. Een voorbeeld. U bent zelfstandige met een VAPZ. Voor het inkomstenjaar 2014 bedraagt de maximaal fiscaal aftrekbare premie 3027,09 euro voor een gewoon VAPZ, en 3482,82 euro voor een sociaal VAPZ. Als zelfstandige moet u in 2014 vier keer sociale bijdragen betalen. U doet dit echter slechts drie keer, want de laatste kwartaalbijdrage betaalt u niet voor 31 december. In dat geval kunt u slechts driekwart van de maximumpremie fiscaal aftrekken. Om dat te vermijden, moet u uw sociale bijdragen vóór het einde van het jaar betalen. Zorg ervoor dat het bedrag effectief op 31 december op rekening van uw sociale kas staat. Bouw een veiligheidsmarge in en schrijf het bedrag dus enkele dagen vroeger over. Werknemers betalen in principe belasting op hun beroepsinkomen, de week of de maand waarin zij dit inkomen verwerven via de inhouding van bedrijfsvoorheffing door de werkgever. Ze hebben dan ook geen belang bij voorafbetalingen. Dat is anders voor zelfstandigen waarvan geen bedrijfsvoorheffing op hun beroepsinkomen wordt ingehouden. Zij worden verondersteld om wel belastingen vooraf te betalen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een belastingvermeerdering van 1,69 procent. Zelfstandigen kunnen vier keer per jaar belastingen vooraf betalen, op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 21 december 2014. De eerste voorafbetaling levert de hoogste korting -- 2,25 procent -- op; de laatste voorafbetaling 1,13 procent. Is een voorafbetaling doen in december 2014 dan nog wel interessant? Dat hangt ervan af. Stel dat u 10.000 euro belastingen moet betalen. U krijgt dan een vermeerdering van 169 euro (1,69 %), die u kunt vermijden door op 10 april 2014 een voorafbetaling te doen van 7510 euro (7510 euro x 2,25 % = 169 euro). Heeft u deze voorafbetaling laten voorbijgaan, dan moet u vóór 21 december 2014 een voorafbetaling doen van 14.955 euro (14.955 euro x 1,13 % = 169 euro) of bijna dubbel zoveel als de eerste voorafbetaling. U betaalt dan eigenlijk 4955 euro (14.955 - 10.000) belastingen te veel, die u terugkrijgt op het ogenblik dat u uw aanslagbiljet krijgt. Dat kan echter twaalf tot vijftien maanden duren. U kunt ook geen voorafbetaling van 14.955 euro in december 2014 doen en dit bedrag beleggen om binnen twaalf tot vijftien maanden uw belastingaanslag van 10.169 euro te betalen. Het komt er dus op neer een belegging te vinden die u op die termijn een gewaarborgde netto-intrest oplevert van 1,69 procent. JOHAN STEENACKERS