Drieënnegentig miljoen frank spenderen en nóg niet zeker zijn dat je een nieuw bedrijfsgebouw mag optrekken ? In Vlaanderen kan het.
...

Drieënnegentig miljoen frank spenderen en nóg niet zeker zijn dat je een nieuw bedrijfsgebouw mag optrekken ? In Vlaanderen kan het.Staaldraadtrekkerij Intersig nv uit Wieze wil uitbreiden en kocht daarvoor in februari grond van de lokale intercommunale DDS op het Dendermondse industrieterrein Hoogveld. Op het industrieterrein moet een gloednieuwe draadtrekkerij komen, goed voor enkele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen. Intersig is een familiale nv die jaarlijks 80.000 ton walsdraad bewerkt en machines maakt voor de draadtrekkerij. Goed voor een jaarlijkse omzet van 1,1 miljard frank. Van die omzet gaat 70 % naar het buitenland. Voor de draad zijn dat de buurlanden ; voor de machines mikt men overzee onder meer op Singapore. Het door Intersig gekochte stuk grond ligt vlakbij de Bookmolenstraat van de Dendermondse deelgemeente Baasrode. Het enige stuk waar het industrieterrein trouwens aan een woonzone grenst. Al gauw rezen er voor Intersig problemen. Terwijl de omzendbrieven van de Vlaamse regering als norm een buffer van 25 meter vooropstellen tussen industrieterreinen en woonruimtes bleek DDS bij de verkaveling geen buffer te hebben voorzien. Het protest uit de Bookmolenstraat was dan ook fel en overviel een totaal onvoorbereid Intersig. Het Dendermondse stadsbestuur zat tussen twee vuren : het wou zich strikt aan de vergunningsregels houden, ondanks de tewerkstelling. Het bedrijf kreeg dan ook een aantal strenge voorwaarden opgelegd die de kosten voor Intersig sterk opdrijven. Wegens de geluidshinder het grote probleem moest het bedrijf zijn plannen hertekenen en onder meer een berm voorzien. Intersig stelt nu voor deze drie meter hoog te maken met een basis van zes meter breed. Waardoor het bijna de geluidsnorm zou bereiken.Maar of het bedrijf daarmee voldoet aan de eisen van de buurtbewoners, de stad en of het uiteindelijk zijn milieuvergunning van de Oost-Vlaamse bestendige deputatie zal krijgen, is nog niet zeker. Dirk Jansegers, bestuurder van Intersig : "Wij hebben tot op heden zonder resultaat 93 miljoen frank gespendeerd. Wat voor een familiale kmo veel is. Uiteindelijk is de schuldige DDS, die een bufferzone moest voorzien en deze had moeten verhalen op het hele industrieterrein. Nu zitten wij met de miserie. Een proces tegen DDS is dan ook mogelijk." Een visie die men ook bij Dendermondse politici hoort. "Uiteindelijk zijn zowel de buurt, Intersig als wij, stadsbestuurders, de dupe. Wij zijn sowieso de schuldigen of Intersig er nu komt of niet. DDS blijft mooi buiten schot," klinkt het in bestuurskringen die naar verluidt hierover een stormachtige vergadering hadden met Herman Rupus, secretaris van de intercommunale. Die reageert kort maar duidelijk : "De bufferzone is de verantwoordelijkheid van het bedrijf." Wordt vervolgd ? DIRK JANSEGERS (INTERSIG) Miljoeneninvestering zinloos ?