"Een dubbele beursnotering is te duur en een notering in Amsterdam is aantrekkelijker." Dat gaf Guido Dumarey vorige maand als uitleg mee toen hij het fusiescenario van zijn beursgenoteerde technologiegroep Punch International met het eveneens beursgenoteerde Prolion Holding uit Nederland ter sprake bracht. Er wordt gekozen voor een overname van Prolion door Punch en een notering op de Amsterdamse beurs.
...

"Een dubbele beursnotering is te duur en een notering in Amsterdam is aantrekkelijker." Dat gaf Guido Dumarey vorige maand als uitleg mee toen hij het fusiescenario van zijn beursgenoteerde technologiegroep Punch International met het eveneens beursgenoteerde Prolion Holding uit Nederland ter sprake bracht. Er wordt gekozen voor een overname van Prolion door Punch en een notering op de Amsterdamse beurs. Dat er sprake is van een fusie tussen beide ondernemingen is op het eerste gezicht bizar. Wat heeft een technologiegroep, actief in digitale drukpersen, telematica en kunststoffen, van doen met een producent van melkrobots? Voor insiders komt het plan echter niet geheel onverwacht. Guido Dumarey en zijn vriend-zakenpartner, de niet onbesproken Nederlandse eroticakoning Gerard Cok, hadden een lening van 10,8 miljoen euro uitstaan aan het al lang geplaagde Prolion. Punch nam die lening midden juni over. Of de aandeelhouders van vooral Punch maar ook Prolion hier beter van worden, valt te bezien. Bij de massa's Nederlandse aandeelhouders van Prolion zullen velen zich gerold voelen door de "sluwe Belg". De kleine belegger van Punch en Prolion staat echter machteloos. Bij Punch heeft Dumarey de meerderheid en bedraagt de free float amper 26 %. Zonder de lening van 10,8 miljoen van Dumarey en Cok is Prolion failliet. En theoretisch moet Prolion vanaf dit kwartaal een eerste schijf van 400.000 euro op die lening terugbetalen. De aandeelhouders van beide vennootschappen kunnen dus alleen maar hopen dat dit verhaal voor hen goed afloopt. Prolion sleept wel meer dan 60 miljoen euro aan fiscaal interessante verliezen voor Punch mee. De relatie tussen Punch en Prolion is een gevolg van de oude vriendschapsbanden tussen Gerard Cok en Guido Dumarey. De moeder van Dumarey runde aan de grens met Nederland bij Sluis een wisselkantoor, terwijl Cok in Sluis een kantoor van de Slavenburgbank leidde. En in Sluis beheerde de nog piepjonge Dumarey een parkeerterrein. Cok had in 2000 10 % genomen in het bedrijf Trako Holding, dat aan de basis van Prolion lag en er structureel nauw mee verweven was. Toen in 2002 een enorme omzetfraude bij Prolion werd ontdekt, ging Trako Holding ten onder. Cok had echter vooraf die participatie dankzij waarborgen kunnen verzilveren. Die borgen waren de aandelen van dochterbedrijven in Prolion, zodat het overleven van Prolion Holding een noodzaak was voor Cok. Hij haalde Dumarey erbij, omdat hij een industriële partner nodig had die de melkmachinefabrikant er weer bovenop kon helpen. Dat kwam goed uit voor Dumarey, want die zat op dat ogenblik bij Punch ook met een financieel probleem. Door de dure overname van Xeikon, de failliete fabrikant van digitale drukpersen, werd hij immers verplicht vers kapitaal aan te trekken. Dat vond hij bij de schatrijke financier Cok. De man heeft zowel in de media als bij het gerecht en in het Nederlandse bankwezen een niet onbesproken reputatie, onder meer wegens zijn vroegere relatie met de vermoorde topcrimineel Klaas Bruinsma (zie Trends, 10 juli 2003). Samen met Dumarey en de Breskense reder Pieter Vroon van de firma Vroon richtte Cok VSP Investments op. Die firma leende een onbekende som geld aan Prolion en nam een participatie. Behalve de V van Vroon en de P van Punch staat de S voor Summa, het privé-investeringsvehikel van Cok. Na de injectie van VSP werd er zwaar gesaneerd en geherstructureerd, maar zonder succes. Prolion leed in het boekjaar 2001-2002 een nettoverlies van 45,3 miljoen euro, en in 2002-2003 nog 16,84 miljoen euro. Ook dit boekjaar ziet er dramatisch uit: voor de eerste helft staat er al een verlies van 2,88 miljoen opgetekend. Vooral de vrije val van de operationele cashflow of ebitda is opmerkelijk. De eerste zes maanden van dit jaar bedroeg die -3,41 miljoen euro, tegenover -1,12 miljoen in het eerste semester van 2003. VSP Investments dreigde de lening en de borgen te verliezen. Midden juni kreeg Punch echter de controle van Prolion in handen door de overname van de eerste lening van 10,8 miljoen euro en de daaraan gekoppelde zekerheden, waaronder het pand op de handelszaak. Door die controlewissel zijn Cok, Vroon en Dumarey van een netelig probleem verlost. In ruil voor de overname kreeg VSP Investments circa 185.000 aandelen van Punch, of een belang van 9,6 %. Tegen de toenmalige koers van 36,96 euro zou dat neerkomen op een participatie van 6,84 miljoen euro. De vraag rijst in hoeverre Dumarey Punch gebruikte om een particulier probleem op te lossen. "Dat zal de verdere evolutie van Prolion moeten uitwijzen," antwoordt Jan Smits, financieel directeur van Punch en nu commissaris (bestuurder) bij Prolion, stoïcijns. Karel van de Klok, schoonzoon van Gerard Cok en bestuurder bij VSP Investments, ziet het zo: "Wij willen ons bij Summa concentreren op vastgoed en ook Pieter Vroon wil dat. Daarom paste die participatie niet in ons pakket en hebben wij ze doorgeschoven naar Punch." VSP redde Prolion van het faillissement, maar is er zelf ook niet slechter van geworden. Het belang van VSP in Prolion werd stelselmatig afgebouwd en verkocht aan de op kleine dagjeswinsten speculerende beursgokkers. Had VSP in maart 2002 nog 43,33 % in handen, dan bedroeg het belang begin september 2003 nog maar 17 %. VSP deed echter geen melding van de verkoop bij de beursautoriteiten en kreeg daarom een berisping van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Daarna werd de participatie, naar rato van 10 eurocent per aandeel via de omzetting van een lening, weer opgetrokken tot 57,6 %. Dat belang werd onmiddellijk daarna weer verkocht. Zo was begin december 2003 al 32,7 % van de hand gedaan tegen een gemiddelde verkoopprijs van 15 eurocent. Tegen midden februari dit jaar was het hele pakket de deur uit. Bovendien zaten in VSP ook twee bedrijven uit de groep Prolion die eveneens zijn verkocht. Volgens ruwe schattingen moet dat VSP Investments minstens 32,586 miljoen euro hebben opgebracht. Een stuk meer dan de vennootschap - voor zover bekend - in Prolion stopte. Op dit ogenblik is het aandeel Prolion niet meer dan 5 eurocent waard. De recente verkoop van de afdeling Gascoigne Melotte, die gewone melkmachines maakt, aan het Amerikaanse Bou-Matic betekent opnieuw een zware aderlating voor Prolion. Alleen de divisie melkrobots blijft nog over. En die nam de eerste zes maanden slechts 11 % van de omzet voor haar rekening. Volgens het persbericht blijft de helft van de 225 personeelsleden na de verkoop aan Bou-Matic achter bij Prolion. De loodzware loonlast neemt met andere woorden nog toe. Bovendien wordt de 15 miljoen euro uit de verkoop vooral gebruikt om de lening aan Punch te korten. Het is dus onduidelijk hoeveel van dat bedrag bij Prolion blijft. "De toestand is inderdaad dramatisch. Het is of het faillissement of vers kapitaal," bevestigt Jan Smits. Hoe het eindresultaat er dit boekjaar zal uitzien, is nog niet bekend, maar het zal zeker zwaar negatief zijn. Willy Van DammeKan Punch het opgeslokte Prolion verteren?