POLITIZERING BLIJFT.
...

POLITIZERING BLIJFT."Wat betreft de splitsing tussen infrastruktuur en exploitatie staat de NMBS nog nergens. Nochtans moet deze operatie eind '97 gerealizeerd zijn, aldus een Europese richtlijn." Honoré Paelinck (60 j.), gewezen krisimanager van de NMBS en thans onafhankelijk vervoerskonsulent, erkent wel dat het herstruktureringsplan een eerste aanzet geeft, maar blijft erg skeptisch : "Management ontbreekt volledig bij de Belgische spoorwegen. Gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe is een politicus, geen bedrijfsleider. De gedelegeerd bestuurder van de NMBS snijdt zo'n 10.000 banen weg, maar belooft 863 specialisten aan te werven. In deze saneringsfaze trekt hij de zitpenningen voor de raden van bestuur van de filialen met 90 miljoen frank op. Waar zit de logika ?" Evenmin gelooft Paelinck in business units : "Hiermee creëer je alleen maar nieuwe baronieën. Wat de NMBS nodig heeft, is een centraal kontrole-orgaan. Maar de inspektie-eenheid, die ik in '86 uit de grond heb gestampt, wordt afgebouwd. Zo stop je de massa misbruiken niet en geloof me, ze zijn talrijk. Weet je, bijvoorbeeld, waarom sommigen bij de NMBS altijd 12 dagen vakantie nemen ? Daar kun je met een eenvoudig streepje 1/2 van maken."De vervoerskonsulent, die nu als advizeur van de Wereldbank en de Europese Kommissie de wereld rondreist, ergert zich blauw aan het feit dat de NMBS na al die jaren nog altijd geen analytische boekhouding heeft : "Niemand kent de juiste kostprijs. De cijfers in de jaarverslagen geven helemaal niet de werkelijkheid weer. Ook het internationaal auditkantoor Coopers & Lybrand maakte geen financieel-ekonomische analyse van de NMBS. Ze gaf een beeld van de aktuele schuldenlast, maar vergat de sale and lease back-operaties in te kalkuleren. Deze miljardenrekening hangt nog als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de NMBS." Ondertussen blijft Paelinck er in geloven dat het spoor recht getrokken kan worden en zelfs winst kan maken : "Vooral wat het vervoer van goederen betreft. Kijk maar naar de Verenigde Staten. Maar dan moet er dringend een commerciële kultuur ingevoerd worden, te beginnen met de top. Want het potentieel is aanwezig, zeker nu de autowegen overal vastlopen en sommige landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, omwille van het milieu de vrachtwagens aan banden leggen."VERVOERSKONSULENT HONORE PAELINCK Niemand kent de juiste kostprijs van het treinvervoer.