Negenentwintig jaar jong is Jürgen Bresser. En toch heeft hij, via overnames, al een groep van bedrijven opgebouwd die ruim 2,2 miljard frank omzet waard is. Een jonge, stijlvolle Nederlander in België, maar het stigma van de gefortuneerde Nederlandse "vluchteling" is niet correct. Jürgen Bresser is een ondernemer pur sang, die op zijn 22ste na zijn studies marketing en economie met een uitzendbedrijf in Roermond en Maastricht begon. Al snel verhuisde hij naar België waar hij Interwork oprichtte. Drie jaar later, in 1995, verkocht hij 50% van zijn uitzendbedrijf aan de Nederlandse Vebego-groep (het merk Tencé!). Interwork stond voor dertien kantoren en 700 miljoen frank omzet. In 1996 verkocht Bresser de andere 50%.
...

Negenentwintig jaar jong is Jürgen Bresser. En toch heeft hij, via overnames, al een groep van bedrijven opgebouwd die ruim 2,2 miljard frank omzet waard is. Een jonge, stijlvolle Nederlander in België, maar het stigma van de gefortuneerde Nederlandse "vluchteling" is niet correct. Jürgen Bresser is een ondernemer pur sang, die op zijn 22ste na zijn studies marketing en economie met een uitzendbedrijf in Roermond en Maastricht begon. Al snel verhuisde hij naar België waar hij Interwork oprichtte. Drie jaar later, in 1995, verkocht hij 50% van zijn uitzendbedrijf aan de Nederlandse Vebego-groep (het merk Tencé!). Interwork stond voor dertien kantoren en 700 miljoen frank omzet. In 1996 verkocht Bresser de andere 50%. Jürgen Bresser veranderde het geweer van schouder en deed in juni 1995 een eerste overname van een industriële, dienstverlenende onderneming. Er volgden op drieënhalf jaar tijd zes andere overnames plus een eigen opstart. Tot nu toe was de groep gegroeid met eigen middelen. Maar na de jongste overname - de Lauer-groep in de Antwerpse haven - ging Jürgen Bresser bijtanken. Christian Dumolin tekende vorige week een overeenkomst met Jürgen Bresser waarmee Dumolins in Brussel beursgenoteerde investeringsvennootschap Trust Capital in het kapitaal van Brant Industrial Services Group ( BISG) stapt. BISG is een net opgerichte holding die de zes industriële onderhoudsfirma's uit de groep overkoepelt (zie organigram). De andere bedrijven van Bressers groep, die niet complementair zijn, blijven apart in Brant Beheer. "We wilden BISG voldoende middelen meegeven om op eventuele nieuwe opportuniteiten in te spelen en tegelijkertijd wilden we het gewicht van BISG in Brant Beheer beperken," verklaart Jürgen Bresser. In Brant Beheer behoudt Jürgen Bresser 100%, Trust Capital neemt 25% bij BISG. Daarvoor betaalt het 75 miljoen frank. Wat BISG dus waardeert op 300 miljoen frank. Verder zullen Trust Capital en Brant Beheer samen een obligatielening van 50 miljoen frank onderschrijven. BISG zal het te geringe kapitaal van Lauer versterken met 90 miljoen frank. 35 miljoen wordt verdeeld, naargelang van de behoeften, over de andere ondernemingen.Brant Beheer en Trust Capital leerden elkaar kennen via het jonge Gentse corporate finance-huis, Verbaere, De Clercq & Partners. Trust Capital is zelf een investeringsvennootschap met een 45-tal, veelal industriële, participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven ( Lamitref onder andere). Dat kan in de toekomst heel wat synergieën opleveren. De raad van bestuur van BISG krijgt ook externe kennis binnen met onder andere Luc Loose, ondervoorzitter raad van bestuur Trust Capital, Guy De Clercq (Verbaere, De Clercq & Partners), Leo Michiels (stichter van het chemiebedrijf Proviron) en Bart Verhaeghe (bouwgroep Verelst). Luc Loose ziet mooie perspectieven in de jongste participatie van zijn bedrijf. "Brant Beheer heeft een mooie voorgeschiedenis, kent een snelle groei, bereikt met de jongste acquisitie - de Lauer-groep - schaalvoordelen, en biedt door de consolidatie veel mogelijkheden tot verdere uitbreiding en later ook voor exits." Loose beklemtoont dat Trust Capital een relatie aangaat voor de middellange termijn.Een rij overnamesDe oorsprong van Brant Beheer gaat terug naar juni 1995 toen Jürgen Bresser zijn eerste overname deed, de eerste in een lange rij:ICC (juni 1995). ICC behoorde tot de Zincpower-groep van de gebroeders Bleyen. Toen die in de problemen geraakten, verkochten ze via een tussenpersoon ICC. ICC heeft vestigingen in Lokeren en Genk, en houdt zich bezig met de oppervlaktebehandeling van metalen. TDS (juni 1996). Deze logistieke dienstverlener werd overgenomen uit de groep van bouwondernemer Luc Verelst (zie Trends 17 september 1998). TDS ( Transport Distribution & Storage) doet voor bedrijven als Caterpillar, Kimberly-Clark, Boots Medical, Telenet en andere warehousing en order picking. TDS is een omzet van 250 miljoen frank waard en telt 88 medewerkers. Isco (juni 1996) en Sotimon (februari 1997). Beide bedrijven zijn actief op het vlak van industrieel onderhoud. Isco ( Industrial Service Company) in Limburg en de Kempen, Sotimon in Noord-Frankrijk. Samen realiseren ze een omzet van 191 miljoen frank en stellen 80 mensen tewerk. Anporac Cleaning Services (oktober 1996). Anporac is een chemisch reinigingsbedrijf dat op de site van de klant werkt. En daardoor een mooie aanvulling is bij ICC dat enkel op het eigen bedrijfsterrein werkt. ICC en Anporac zijn samen goed voor een omzet van 220 miljoen frank en een zestigtal werknemers. Brant Galva (augustus 1997). De vreemde eend in de bijt omdat het geen overname, maar een eigen investering is. 330 miljoen frank werd gestopt in de bouw van een verzinkerij in Wattrelos, een deelgemeente van Rijsel. De verzinkerij werd operationeel in mei 1998. De capaciteit bedraagt 60.000 ton en is daarmee één van de grotere verzinkerijen uit de regio. "Milieutechnisch zijn we een van de meest geavanceerde," zegt Jürgen Bresser. Wanneer de laatste periode geëxtrapoleerd wordt, dan draait Brant Galva momenteel op een capaciteit van 35.000 à 40.000 ton. Er werken 80 werknemers en er wordt een omzet gehaald van (geëxtrapoleerd) 325 miljoen Belgische frank. In Antwerpen heeft Brant Galva een logistiek depot voor bedrijven die hun te bewerken stukken niet zelf willen transporteren naar Frankrijk. Verbrugge (juni 1998) en Immo Verbrugge (oktober 1998). Deze familiale onderneming produceert onderdelen voor weefmachines ( Picanol en Vandewiele zijn klanten). 150 mensen zijn goed voor een omzet van 444 miljoen frank. Verbrugge is actief op twee sites (die ondergebracht zijn in Immo Verbrugge). Voor 1999 plant Jürgen Bresser een nieuwbouw die de twee sites samenbrengt, een investering van 35 miljoen frank. Millentex (zie organigram) werd opgericht als holding boven Verbrugge. Lauer (januari 1999). De Lauer-groep - Lauer Belgium en Lauer Services - is actief op het vlak van nieuwbouw en industrieel onderhoud, vooral bij de chemische en petrochemische bedrijven in de Antwerpse haven. Het is de grootste overname die Brant Beheer al heeft gedaan: de omzet van Lauer bedraagt (na zuivering van interne facturatie) 800 miljoen frank en de groep telt 300 medewerkers. "Met Lauer worden we nu ook actief in Antwerpen en dat misten we," zegt Jürgen Bresser. "We hadden al bedrijven in Limburg en de Kempen, en in Noord-Frankrijk en West- en Oost-Vlaanderen." De volledige Brant Beheer-groep draait momenteel - wanneer het laatste kwartaal geëxtrapoleerd wordt op jaarbasis - een omzet van ruim 2,3 miljard frank en telt ruim 750 medewerkers. Brant Beheer, dat opgericht werd in 1994, heeft een kapitaal van 93 miljoen frank en bezit een eigen vermogen van 311 miljoen frank. In 1996 was dat nog maar 94 miljoen frank.Enkel gezonde bedrijvenIeder bedrijf is autonoom georganiseerd, maar krijgt steun van Brant Beheer daar waar het nodig is (personeel, financiën, administratie en algemeen management). De operationele manager, Emmanuel Maes, bezit 10% in BISG en zetelt mee in de raad van bestuur. "Brant Beheer neemt geen probleembedrijven over," verklaart Jürgen Bresser de filosofie van zijn groep. "ICC draaide operationeel goed, er was alleen een probleem op holdingniveau. Anporac en Verbrugge hadden een opvolgingsprobleem, TDS paste niet meer in de Verelst-groep omdat Verelst als bouwondernemer te veel logistieke (concurrerende) opdrachtgevers had. En Lauer werd geleid door een Duitser, Bernd Hector, die ook een bedrijf in Duitsland had en niet meer wou pendelen tussen beide landen. De strategie van vele overnamekoningen - die failliete of bijna failliete bedrijven overnemen voor een symbolische frank en ze dan herstructureren - is niet besteed aan Jürgen Bresser. Het is natuurlijk leuker een goeddraaiend bedrijf over te nemen, maar de keerzijde van de medaille is de prijs die daarvoor betaald moet worden. Bresser wil geen overnameprijzen kwijt. "Omdat Brant Beheer steeds gezonde bedrijven overneemt," zegt hij, "dragen ze ook meteen bij tot de groepswinst. Zodat we snel nieuwe middelen opbouwen voor een volgende overname. Vergeet ook niet dat de bedrijven allemaal gegroeid zijn. TDS draaide bij de overname in 1996 100 miljoen frank omzet en haalde vorig jaar 250 miljoen."Is het nu tijd voor een consolidatie? Jürgen Bresser sluit nieuwe opportuniteiten niet uit. "Er zit nu niks in de pijplijn," zegt hij. "In het eerstkomende jaar gaan we de integratie verzorgen. We moeten alle overnames niet alleen financieel, maar ook managementtechnisch verteren." Zit er binnenkort een beursoperatie in? Jürgen Bresser: "Neen, er zijn met Trust Capital geen beursplannen op korte termijn afgesproken. We zoeken niet naar exits."De vraag is wel hoe recessiebestendig Brant Beheer is. De groep bestaat uitsluitend uit industriële bedrijven, zodat een recessie in de industrie meteen de hele groep zou kunnen aantasten. Jürgen Bresser: "We hebben een heel duidelijke diversificatie. Verbrugge bijvoorbeeld levert toe aan de textielindustrie, en die sector heeft het nu erg moeilijk, onder andere met de Azië-crisis. Maar de conjunctuur van Verbrugge is een andere dan die van Lauer of ICC. Bovendien als het economisch slechter gaat, dan wordt de trend naar outsourcing sterker dan hij nu al is. Want men gaat dan extra naar de kosten kijken. Ik geloof in een sterke groei van outsourcing en dat kan onze groep enkel ten goede komen."GUIDO MUELENAER