Het Internet mag dan mondiaal zijn, Internet-service is dat niet. Uw aansluiting op reis meenemen, is een probleem.
...

Het Internet mag dan mondiaal zijn, Internet-service is dat niet. Uw aansluiting op reis meenemen, is een probleem. Via het Internet bent u wereldwijd bereikbaar en kan u van overal uw elektronische post opvragen. Dat schreven we wel vaker in dit magazine en het klopt. Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. U kan vandaag niet zomaar uw portable van het telefoonnet ontkoppelen en hem, een frisse vliegreis later, terug op het Internet aansluiten. Niet alleen is de kans groot dat uw stekker niet past en dat uw hotel een incompatibele telefooncentrale heeft, u zal ook internationaal moeten inbellen op het toegangspunt waar u gewoonlijk op het Internet gaat. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Diende het Internet niet om tegen lokale telefoontarieven wereldwijd informatie uit te wisselen ?Het probleem is een typisch product van de ongebreidelde groei van het Internet zelf. Vele Internet Service Providers (ISP's) de leveranciers van toegang tot het Internet zijn als onafhankelijke bedrijfjes begonnen met een lokale cliënteel. Zij hebben in infrastructuur geïnvesteerd zoals hen dat goed leek. Sommige bedrijfjes hadden van bij de aanvang nationale, zelfs internationale ambities. Maar zelfs de netwerken van firma's als EUnet of INnet, met buitenlandse partners, dragen nog de sporen van hun nationale roots. Het zijn die technische verschillen tussen de netwerken en de nood aan praktische afspraken over tarieven enzovoort die hindernissen opwerpen voor wat Internet roaming heet : het meenemen van uw Internet-rekening naar het buitenland. Wereldwijde netwerken zoals IBM Network, CompuServe of Geis, hebben met dat probleem niet te kampen. Zij worden uitgebaat door één firma, die een standaard dienstverlening aanbiedt, waar ook in de wereld. TRAVELLER.De marktleider onder de Belgische ISP's, EUnet, die zich op bedrijven richt, heeft als eerste het probleem aangepakt en stelt zijn abonnees momenteel de EUnetTraveller-formule voor. De abonnee krijgt een speciaal paswoord en een login-naam waarmee hij in de meeste inbelpunten van EUnet in dertien Europese landen terecht kan. "Het is dezelfde account die je al op je pc hebt, je moet niets veranderen aan de configuratie van je e-mailprogramma, je Internet-gegevens blijven identiek," zegt marketingdirecteur Eric Pieters van EUnet. Inschrijven (en opzeggen) kan online door het opgeven van een kredietkaartnummer. Instapprijs is 39,95 dollar (1240 frank), 90 minuten gebruik inbegrepen. Bijkomende minuten kosten 0,11 ecu (4,2 frank) zonder BTW. Voor zover u Netscape gebruikt, worden de gegevens geëncrypteerd. "Wij zijn in onderhandeling om het systeem uit te breiden naar de VS en Azië, maar daarover kan ik nog niets zeggen," aldus Eric Pieters. EUnet neemt zich voor om zijn dienstverlening voor reizende zakenlui in de toekomst op te drijven, onder meer met een fax server, zodat u via het Internet kan faxen en de lobby van het hotel kan laten voor wat hij is (meer info op http://traveller.eu.net).Skynet, de Belgische ISP waarin Belgacom onlangs een participatie nam, heeft nog geen dergelijke standaardvoorzieningen voor roaming. "We bekijken de zaak geval per geval. Technisch is op het Internet alles mogelijk," luidt het. PIPEX.Wie een rekening heeft bij INnet, de Belgische nummer 2, kan sowieso al over de hele Benelux lokaal inbellen. "Wat de roaming service betreft ( nvdr buiten de Benelux dus), kan u ofwel in het land waar u naartoe gaat een abonnement nemen, ofwel een meerkost van 25.000 frank per jaar bovenop uw, bijvoorbeeld INnet Club-abonnement betalen," legt gedelegeerd bestuurder Luc Dierckx uit. Dat laatste bedrag is dan wel een flat fee, alles inbegrepen. Op dit ogenblik kan u inbellen op Points of Presence (PoP's) van de meeste Europese landen waar Pipex International, waarmee Innet verbonden is, een netwerk heeft. "Het belang van het aanbieden van dit soort diensten moet nog niet worden overroepen. Het is zeker geen topprioriteit van de groep," zegt Luc Dierckx. Maar ook INnet wil op termijn wereldwijde roaming aanbieden. De nodige relaties bestaan. Pipex International is eigendom van het Nasdaq-genoteerde, Amerikaanse UUnet Technologies, dat op 30 april 1996 zei te willen fuseren met telecomdienstenleverancier MFS Communications Company (een fusie van 2 miljard dollar). UUnet is ook de partner waarmee Microsoft zijn op het Internet gebaseerde The Microsoft Network probeert uit te bouwen. Microsoft heeft 13 % en een bestuurszetel in UUnet. Zegt Luc Dierckx : "Alles is voortdurend in evolutie. U maakt nu een foto, maar over drie maanden zal het prentje er weer anders uitzien." In afwachting kunnen zakenreizigers nog altijd hun voordeel doen met een abonnement op een echt gestandaardiseerd, wereldwijd netwerk zoals CompuServe. Daar vindt u niet de lokale service en het groot aantal inbelpunten, die een lokale Internet provider u kan leveren, maar u kan uw e-mail zonder problemen van waar dan ook opvragen. BNLERIC PIETERS (EUNET) Een elegante oplossing voor reizende Internet-gebruikers.