Eigen pijp in Noordzee ?
...

Eigen pijp in Noordzee ?Bij het Nederlandse Gasunie wordt steeds explicieter gebrainstormd over een mogelijke derde weg. Als het niet mogelijk is om via het Distrigas-net of via een nieuwe Vlaamse pijp aansluiting te krijgen op de Interconnector (de gaspijpleiding die Engeland verbindt met Europa via Zeebrugge), waarom dan niet zorgen voor een eigen rechtstreekse verbinding op zee tussen de Britse gasvelden en Nederland ? Een Interconnector 2 dus. Insiders spreken over een dure, maar voor Gasunie en zijn aandeelhouders ( Shell, Esso, de Nederlandse staat) technisch perfect haalbare keuze. Interconnector 2 zou volgens Gasunie wel eens een Europese draaischijf voor gas kunnen worden. Zeebrugge (en de operator Distrigas), dat zichzelf heeft opgeworpen als place to be voor de Europese gasbedeling van de 21ste eeuw, zou er een concurrent van formaat bij kunnen krijgen. Alle berichten over een doorbraak voor het Nederlandse Gasunie om in Vlaanderen over een eigen vertakking te beschikken die aansluiting geeft op de Interconnector, zijn voorbarig (zie ook Trends, 16 januari, Inside). Het machtige Nederlandse gasconcern kan aan de kant van de Vlaamse regering op het nodige begrip rekenen, maar het ervaart tegelijk de Belgische attitude (zowel die van de politici als van Distrigas, die in koor pleiten voor een status quo ante), als "vrij bekrompen". Zonder dat daar veel over bekend is, heeft Gasunie een goede maand geleden aan de Europese Commissie een juridisch memorandum bezorgd waarin het Belgische monopolie wordt aangeklaagd als zijnde onverenigbaar met het Europees recht. Voor de Europese Commissie is de aanklacht tegen Distrigas niet nieuw, vermits er (door anderen weliswaar) ook al soortgelijke klachtenbundels werden neergelegd over de onwrikbare houding van Gaz de France en het Duitse Ruhrgas. Het gerucht als zou Gasunie, dat financieel oppermachtig is, een bod hebben overwogen op Distrigas, wordt in Nederland weggelachen. Ook aan een "inbraak via de achterdeur" (een participatie in Tractebel of Suez) zou niet worden gedacht. GASUNIE Denkt aan nieuwe, rechtstreekse verbinding op zee tussen de Britse gasvelden en Nederland.