In tegenstelling met Nederland leeft Vlaanderen niet op een gasbel. Toch zocht PetroFina jarenlang naar olie of gas. Dat bodemonderzoek leverde in die zin resultaat op dat op een diepte van 1000 tot 1200 meter onder de gemeente Loenhout een aquifer kon worden gelokaliseerd. In mensentaal: een ondergrondse, voor gas ondoordringbare structuur die lijkt op een omgekeerde schotel en waaronder gas tijdelijk kan worden opgeslagen.
...

In tegenstelling met Nederland leeft Vlaanderen niet op een gasbel. Toch zocht PetroFina jarenlang naar olie of gas. Dat bodemonderzoek leverde in die zin resultaat op dat op een diepte van 1000 tot 1200 meter onder de gemeente Loenhout een aquifer kon worden gelokaliseerd. In mensentaal: een ondergrondse, voor gas ondoordringbare structuur die lijkt op een omgekeerde schotel en waaronder gas tijdelijk kan worden opgeslagen. "Het verbruik van aardgas schommelt volgens de seizoenen. Daarentegen verloopt de aanlevering eerder gelijkmatig," zegt Gerard de Hemptinne, adjunct-directeur van de directie Infrastructuur van Distrigas. "Wij vangen dat deels op doordat sommige klanten in de winter overschakelen op andere brandstoffen, deels door stockage tijdens de zomer. In Loenhout gebeurt dat in een aquifer (oorspronkelijk 500, nu 900 miljoen kubieke meter), in de gemeente Anderlues in een voormalige steenkoolmijn. Daarnaast stockeren wij vloeibaar gas ( LNG - Liquid Natural Gas) in Zeebrugge." We willen onderzoeken hoever die omgekeerde schotel onder Loenhout nog doorloopt. Daarbij wordt een uitbreiding van de gasopslag tot 1,1 miljard kubieke meter in het vooruitzicht gesteld. Zegt de Hemptinne: "Voor het nieuwe bodemonderzoek wordt 270 miljoen frank (6,7 miljoen euro) uitgetrokken. De Europese Commissie neemt hiervan de helft voor haar rekening. Het gaat immers om projecten van Europees belang in het kader van de uitbouw van diverse Trans-Europese Netwerken ( TEN), onder meer voor het transport van gas. Ons VTN-project ( Versterking Transit Netwerk) maakt daar deel van uit." De Europese Commissie stimuleert het gebruik van aardgas. Om de verbruikstoename op te vangen is enerzijds een koppeling en versterking van de diverse nationale netwerken nodig, anderzijds moet de stockage groter. "Zo is Loenhout intussen verbonden met de Interconnector-gasleiding (nog een TEN-project) tussen Zeebrugge en het Engelse Bacton, zodat wij hier ook Noordzee-aardgas kunnen opslaan," zegt de Hemptinne. "Deze installaties vormen een troef in een meer volatiele, geliberaliseerde energiemarkt." "Als de studie gunstige resultaten oplevert, volgt een investering van 0,5 tot 1 miljard frank in de uitbreiding van de bovengrondse behandelingsinstallaties," besluit de Hemptinne. "Gas moet immers in en uit de ondergrond worden gepompt, vervolgens ontzwaveld en ontwaterd en met de juiste druk op het gasnet komen. Een uitbreiding van de werkgelegenheid, nu veertig man, valt niet onmiddellijk te verwachten. Maar de impact van deze investering op de tijdelijke tewerkstelling moet u niet onderschatten."