Het gebruik van fossiele brandstoffen moet zo snel mogelijk tot een minimum worden gereduceerd om de klimaatopwarming tegen te gaan. Maar dat betekent dat we nog wel even gas nodig hebben. Want in...

Het gebruik van fossiele brandstoffen moet zo snel mogelijk tot een minimum worden gereduceerd om de klimaatopwarming tegen te gaan. Maar dat betekent dat we nog wel even gas nodig hebben. Want in een wereld met steeds meer hernieuwbare energie zijn gascentrales noodzakelijk. Ze zijn het ideale instrument om de schommelingen in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen. Ze moeten ook de bulk leveren van de productiecapaciteit die nodig is om tegen 2025 minstens vijf van de zeven kernreactoren te vervangen. Maar enthousiasme wekken de nieuwe gasgestookte energiecentrales niet op. Nieuwe regelgeving werpt obstakels op, terwijl critici laken dat ze niet kunnen worden gebouwd zonder overheidssteun. Voorstanders wijzen op de mogelijkheden om de interactie tussen de elektriciteits- en de gassector te benutten om de klimaatdoelstellingen efficiënt te realiseren.