De Belgische beleggers worden nog altijd overspoeld door een breed aanbod van beleggingsfondsen en gestructureerde producten die een kapitaalgarantie bieden. Verleid door die kapitaalbescherming, tekenen ze vaak zonder nadenken in op zulke producten. Nochtans kunnen er heel wat addertjes onder het gras schuilen.
...

De Belgische beleggers worden nog altijd overspoeld door een breed aanbod van beleggingsfondsen en gestructureerde producten die een kapitaalgarantie bieden. Verleid door die kapitaalbescherming, tekenen ze vaak zonder nadenken in op zulke producten. Nochtans kunnen er heel wat addertjes onder het gras schuilen. Eerst en vooral is er de kapitaalgarantie zelf. Zodra u spaargeld in een beleggingsproduct stopt, bent u de bescherming van de Belgische overheid kwijt. In tegenstelling tot spaargeld of kasbons vallen beleggingsfondsen en gestructureerde producten niet onder de bescherming van het spaardepositofonds. Het is dus zaak dat u goed nagaat wie uw kapitaal op de eindvervaldag van het product moet terugbetalen. In veel gevallen is dat de bank zelf, maar het kapitaal kan ook worden gedekt door een portefeuille van obligaties van verschillende uitgevers - vaak zijn dat banken. Als een van die partijen in gebreke blijft, verliest u een deel van uw kapitaal. Bovendien zijn er gradaties in de obligaties die worden uitgegeven door banken. Senior obligaties bieden de beste bescherming, want ze hebben in geval van een faillissement voorrang van terugbetaling op achtergestelde obligaties en de aandeelhouders. Ook bij de achtergestelde obligaties zijn er gradaties. Het hoogste niveau is Lower Tier 2, dat net als de senior obligaties een degelijke bescherming biedt voor uw kapitaal. Obligaties van het type Upper Tier 2 en Tier 1 bieden de minste bescherming en zitten net als de aandeelhouders in de hoek waar bij een faillissement de zwaarste klappen vallen. De keuze voor een kapitaalgarantie impliceert bovendien dat de spaarder genoegen moet nemen met een zeer laag rendement, hoewel de kapitaalgarantie niet meer is gedekt door de overheid. Bovendien bieden beleggingsfondsen en gestructureerde producten slechts zelden een gegarandeerd rendement. Bij fondsen waarvan de meerwaarde afhangt van aandelen, is het belangrijk dat u kiest voor producten die zijn gelinkt aan een brede aandelenindex, zoals de EuroStoxx50, en niet aan een aandelenportefeuille samengesteld door de bank zelf. Die portefeuilles zijn zo samengesteld dat de volatiliteit het hoogst is en de mogelijke opbrengst voor de belegger - te betalen door de bank - dus lager. Zorg er ook voor dat u het mechanisme dat de meerwaarde op de eindvervaldag bepaalt, goed begrijpt. Bij fondsen waarvan het rendement afhangt van een rentevoet, is het belangrijk dat u kiest voor producten die zijn gelinkt aan de langetermijnrente. Die is bijna altijd hoger dan de kortetermijnrente en minder onderhevig aan acties van de centrale banken. Ten slotte zijn ook de kosten een belangrijk aandachtspunt. Banken rekenen naast beheerskosten ook instap- en soms zelfs uitstapkosten aan. Die moet u meetellen bij de berekening van uw rendement op de eindvervaldag. MATHIAS NUTTIN