Het Garantiefonds Reizen/ Fonds de Garantie Voyages heeft zijn eerste volledige werkjaar achter de rug. Directeur Mark de Vriendt (32 j.) is een tevreden man, ondanks twaalf zeer bewogen maanden met vooral veel tegenkanting en juridische touwtrekkerij vanwege de Vlaamse Vereniging Reisbureaus (VVR). "Ach," zucht Mark De Vriendt, "de VVR was mede-oprichter van het Garantiefonds en zetelt ook in de raad van bestuur. Maar VVR-gedelegeerd bestuurder Antoon Van Eeckhoudt kan zich niet neerleggen bij de beslisssing van een democrati...

Het Garantiefonds Reizen/ Fonds de Garantie Voyages heeft zijn eerste volledige werkjaar achter de rug. Directeur Mark de Vriendt (32 j.) is een tevreden man, ondanks twaalf zeer bewogen maanden met vooral veel tegenkanting en juridische touwtrekkerij vanwege de Vlaamse Vereniging Reisbureaus (VVR). "Ach," zucht Mark De Vriendt, "de VVR was mede-oprichter van het Garantiefonds en zetelt ook in de raad van bestuur. Maar VVR-gedelegeerd bestuurder Antoon Van Eeckhoudt kan zich niet neerleggen bij de beslisssing van een democratische meerderheid. Ik wens hem succes met zijn alternatief, de Vlaamse Solidariteit Reisgelden." Ook de kritiek van VVR dat het Garantiefonds kmo-onvriendelijk zou zijn, ontkent De Vriendt steevast: "Drie vijfden van mijn raad van bestuur zijn vertegenwoordigers van kmo's, twee vijfden zetelt in naam van de grote touroperators. Deze verhouding wordt doorgetrokken naar de algemene vergadering. De kleine reisbemiddelaar vragen we een zeer lage minimumjaarbijdrage ( nvdr. 2500 frank). Bij het Garantiefonds zijn 120 zelfstandigen aangesloten." Sinds de zogenaamde reiscontractenwet van 4 oktober 1994 bestaat in de reissector de verplichting een garantieverzekering te nemen. Toch is het pas sedert 1 september 1997 dat touroperators en reisagenten die niet tegen insolvabiliteit of faillissement zijn verzekerd, hun vergunning kunnen verliezen.België telt 1400 reisbureaus/touroperators met in totaal 2261 verkooppunten (1250 in Vlaanderen) die over een vergunning beschikken. "Begin deze maand waren 630 reisorganisatoren/-bemiddelaars met 1300 verkoopkantoren bij ons verzekerd," weet Mark De Vriendt, "er werden reeds 1084 aanvragen ingediend. We hebben een jaarlijks premie-incasso van 100 miljoen frank, bij een voorziene schade van ongeveer 28 miljoen frank per jaar. Tot op vandaag bedraagt de totaal uit te betalen of uitbetaalde schade 14 miljoen frank."De Vriendt haalde een licentiaat rechten aan de VUB en een licentiaatsdiploma economisch recht aan de UCL. Na twaalf maanden legerdienst - "ik behoorde tot één van de laatste lichtingen" - ging hij in augustus 1991 aan de slag als algemeen secretaris van de vzw Federatie van de Toeristische Industrie (FTI-FIT). "Ik wist niet echt wat ik wilde doen, ik wist wel wat ik niet wilde doen: advocaat worden," lacht de amateur-acteur, die momenteel speelt in Suiker van Hugo Claus bij het Koninklijk Landjuweel. In 1984 werd hij directeur van de de vzw Association of Belgian Tour Operators (ABTO) en werd meer en meer betrokken bij de oprichtingsperikelen van het Garantiefonds Reizen. Wanneer deze onderlinge verzekeringsvereniging uiteindelijk het daglicht zag in juli 1996, werd Mark De Vriendt er directeur. "Ik heb nooit bij een reisbureau of touroperator gewerkt, sommigen beschouwen dit als een nadeel of tekort. Ik niet. Het Garantiefonds is ten slotte een verzekeringsinstantie," aldus een besliste De Vriendt. Zelf reist hij enorm graag en neemt vooral graag deel aan bergtrekkings. Zijn doordeweekse hobby is fietsen.