In de internationale M&A-wereld klinken positieve geluiden. De resultaten van IMAP sluiten daarbij aan. De stijgende trend in de overnamemarkt, en vooral de stijgende transactiewaarde van bijna 80 procent, zijn belangrijke graadmeters voor de heropleving van de economie.
...

In de internationale M&A-wereld klinken positieve geluiden. De resultaten van IMAP sluiten daarbij aan. De stijgende trend in de overnamemarkt, en vooral de stijgende transactiewaarde van bijna 80 procent, zijn belangrijke graadmeters voor de heropleving van de economie. "Sinds de tweede helft van 2010 merken we dat de markt weer aanpikt en dat de prijzen hoger liggen", zegt managing partner Philippe Craninx van Winx Capital House, onderdeel van IMAP. In 2010 voerde IMAP wereldwijd 184 fusies en overnames uit, goed voor een totale waarde van bijna 8 miljard euro, een stijging van 79 procent tegenover 2009. Opmerkelijk is dat het aantal transacties niet zozeer gestegen is - in 2009 werden 179 transacties afgesloten - maar dat de gemiddelde transactiewaarde wel bijna 80 procent hoger lag dan in 2009, 8 miljard euro tegenover 4,5 miljard euro. "2010 was duidelijk een scharniermoment", zegt Craninx. "We keren terug naar de prijzen van voor de economische crisis. Ook in België stellen we dezelfde trends vast. Er is meer vertrouwen en de bedrijfsresultaten zijn beter. We merken ook meer strategische appetijt bij de kopers: overnames worden niet gedaan als financiële belegging, maar om het bedrijf te laten groeien. De koopjesjagers, die bedrijven met thesauriemoeilijkheden opkochten met het idee om ze later door te verkopen, verdwijnen ook stilaan uit de markt." De verhoogde attractiviteit is een bewijs van de economische heropleving. Private-equitygroepen - die aanvankelijk even de kat uit de boom keken, uit vrees voor een double dip-scenario- zijn weer op overnamepad. Deels gepimpt door de druk op hun kapitaalvoorraden en de ge-eiste return van hun fondsen. "De cash brandt in hun broekzakken", zegt een Belgische fondsenmanager. "Veel fondsen haalden in 2005 en 2006, op het hoogtepunt van de markt, veel kapitaal op en de tijd begint te dringen om daar iets mee te doen. Zeker voor closed end-fondsen, met een beperkte looptijd." Industriële partijen zien dan weer brood in verzwakte concurrenten om hun productportfolio of hun geografische actieradius aan te vullen. Liever dan een organische groei is een overname vaak een snellere en soms goedkopere manier om dat doel te bereiken. De verhoogde transactieprijzen doen sommigen wel duizelen of zelfs dromen. Waarnemers waarschuwen voor te hoge verwachtingen aan de verkoperskant. De gemiddelde mutliples stegen in het vierde kwartaal van 2010 met ruim 28 procent ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal in 2009 (zie grafiek De overnameprijzen zitten weer in de lift). Het gemiddelde ligt nu op 7,7 keer de bedrijfswinst (ebit), terwijl een multiple tussen vijf en zeven als gezond wordt beschouwd. De multiples zijn wel afhankelijk van de sector. Retail gaat traditioneel lopen met de hoogste waarderingen (gemiddelde multiple van 9,7 keer de bedrijfswinst), gevolgd door gezondheidszorg (9,3), grondstoffen (9,1) en media en entertainment (9). Een oververhitting is het nog niet, maar dat er weer een biedstrijd kan losbarsten waardoor de multiples onrealistische hoogtes bereiken, klinkt almaar harder door bij een rist investeringsfondsen. De valuation gap, het verschil in waardering tussen koper en verkoper, was met 43,5 procent redelijk te noemen. Wat betekent dat een kleine helft van de kopers en verkopers een verschil in waardering zag van zo'n een tot twee keer de bedrijfswinst. Maar bij bijna een kwart was die gap groter, een verschil van drie tot meer dan vier keer de bedrijfswinst. De verwachtingen moesten bijgesteld worden om de transactie te laten plaatsvinden. Volgens de inschattingen van IMAP blijven de prijzen bij fusies en overnames volgend jaar op eenzelfde niveau. Al zien vooral Azië, de Verenigde Staten en Canada nog wel een grotere prijstoename. Dat komt voor een deel ook omdat daar meer een kopersmarkt heerst dan in Europa. Ook de toegang tot financiering door de banken was vorig jaar gemakkelijker dan in 2009. Die evolutie zet door in 2011. Ook de omvang van de transacties stijgt. Waar de middle market het vooral goed deed, komen nu weer meer grotere deals in het vizier van de private-equityfondsen. Het merendeel van de transacties gebeurt, zeker in Europa, in de industriesector, gevolgd door hightech en consumentenproducten en -diensten (zie grafiek Traditionele industrie blijft begeerde overnameprooi). De traditionele industrie was het voorbije jaar vrij actief in fusies en overnames, merkt ook IMAP op in zijn transactieflow. Vooral grotere groepen gingen shoppen bij hun kleinere concurrenten. Door de economische recessie zagen veel van die spelers - al dan niet uit financiële noodzaak - een uitweg in een verkoop. Door hun verzwakte positie konden kopers profiteren van die discount. Een profijt dat naar het einde van het jaar wegebde door de heropleving. Maar ook bedrijven die het goed bleven doen in de crisisperiode, kwamen in het vizier als overnameprooi, zeker die bedrijven in gespecialiseerde industrieën. Retail, entertainment- en mediabedrijven zagen ook een groei in het aantal transacties vergeleken met het jaar daarvoor. Opvallend: de energiesector, wat ook als een aantrekkelijke consolidatie en overnamesector wordt beschouwd, deed het iets minder. Net als de financiële sector, maar dat is dan weer te verklaren door de financiële crisis. LIEVEN DESMET"We merken meer strategische appetijt bij de kopers: overnames worden niet gedaan als financiële belegging, maar om het bedrijf te laten groeien" Philippe Craninx, Winx Capital House