Anton Delbarre werd een jaar geleden chief economist bij de handelsfederatie Comeos. Delbarre, die voordien bij de studiedienst van Groen werkte, kreeg er een uiteenlopend takenpakket. "Ik reik economische informatie aan onze leden en het publiek aan. Advies aan beleidsmakers, het lobbywerk, is een belangrijke taak. Daarbij ondersteun ik ook mijn collega's bij Comeos in hun dossiers, zodat ze die economisch goed kunnen onderbouwen. Daardoor zit ik ook in commissies van andere organisaties, zoals het VBO. En het laatste grote deel van mijn takenpakket gaat over digitale innovatie: onderzoeken wat de economische impact, de kansen en de uitdagingen zijn van artificiële intelligentie, blockchain en andere innovati...

Anton Delbarre werd een jaar geleden chief economist bij de handelsfederatie Comeos. Delbarre, die voordien bij de studiedienst van Groen werkte, kreeg er een uiteenlopend takenpakket. "Ik reik economische informatie aan onze leden en het publiek aan. Advies aan beleidsmakers, het lobbywerk, is een belangrijke taak. Daarbij ondersteun ik ook mijn collega's bij Comeos in hun dossiers, zodat ze die economisch goed kunnen onderbouwen. Daardoor zit ik ook in commissies van andere organisaties, zoals het VBO. En het laatste grote deel van mijn takenpakket gaat over digitale innovatie: onderzoeken wat de economische impact, de kansen en de uitdagingen zijn van artificiële intelligentie, blockchain en andere innovaties voor de sector." Digitalisering, in het bijzonder e-commerce, maakt het de Belgische handel moeilijk. ANTON DELBARRE. "Inderdaad. België is het enige land in de eurozone waar de omzet van de retailsector daalt, terwijl onze buurlanden het best presteren. Een belangrijke verklaring voor die daling is dat steeds meer Belgen in het buitenland kopen. De Belgische uitgaven voor e-commerce vloeien voor meer dan de helft naar het buitenland. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen en ook met het oog op de verkiezingen in mei lanceerden we een memorandum met voorstellen om het wetgevende kader van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw te krijgen. Dat is noodzakelijk, de handel is de grootste private werkgever in België." Wat staat het hoogst op het verlanglijstje? DELBARRE. "Meer flexibiliteit in arbeid. Door allerlei regels is het moeilijk voor Belgische retailers te innoveren. En daarnaast zijn er ook fiscale handicaps. Samen zorgt dat voor een ongelijk speelveld met het buitenland en zijn onze loonkosten te hoog. We hebben nog maar enkele jaren om dat recht te trekken. Maar als dat lukt, dan ben ik optimistisch. De fundamenten zitten goed." Maar waar u geen vragende partij voor bent, is statiegeld voor blikjes en plastic flessen. DELBARRE. "Er zijn vaak vooroordelen over ons standpunt. De sector wil helpen zwerfvuil te verminderen, maar een uitbreiding van het statiegeld is niet de juiste manier. Glazen flessen kunnen teruggebracht worden naar de fabrikant en dat via min of meer dezelfde goederenstroom. Voor de uitbreiding van het statiegeld naar blikjes en plastic flessen zou een volledig nieuw circuit moeten worden opgezet. Het belangrijkste tegenargument is niet dat investeringen in een aparte logistiek en nieuwe machines nodig zijn, maar dat aan het einde van de rit de verpakkingen niet herbruikbaar zijn. En we zijn er ook voorstander van dat zo'n dossier op Europees niveau wordt geregeld. Kijk wat een versnipperde aanpak heeft opgeleverd voor glyfosaat. Toen Roundup werd verboden in België, begonnen Nederlandse webshops te adverteren met leveringen naar België." U kwam van de politiek, was dat een grote overstap? DELBARRE. "Er zijn meer gelijkenissen dan verschillen. De grootste verschillen zijn organisatorisch. Ik vertegenwoordig Comeos in commissies en raden van bestuur en dat deed ik niet bij Groen. Bij mijn aanwerving was afgesproken dat ik niet aan zelfcensuur zou doen, dat ik de ervaring en inzichten uit mijn politieke verleden zou delen. Nu zie ik wel meer informatie en statistieken passeren, waar ik bij de studiedienst niet altijd aan kon komen. Dat is verrijkend en zorgt voor nieuwe inzichten."