Bart Baetens beheert Petercam Equities World 3F, een origineel, wereldwijd fonds met een uitgesproken langetermijnvisie op de aandelenmarkten -- de 3F staat voor 'Foundation for the Future'. Sinds de instorting van de beurzen in 2008 heeft het fonds zich fors hersteld: de afgelopen vijf jaar steeg het met gemiddeld 4,2 procent per jaar. Petercam Equities World 3F beheert ongeveer 300 miljoen euro en werd door Morningstar bekroond met vier sterren.
...

Bart Baetens beheert Petercam Equities World 3F, een origineel, wereldwijd fonds met een uitgesproken langetermijnvisie op de aandelenmarkten -- de 3F staat voor 'Foundation for the Future'. Sinds de instorting van de beurzen in 2008 heeft het fonds zich fors hersteld: de afgelopen vijf jaar steeg het met gemiddeld 4,2 procent per jaar. Petercam Equities World 3F beheert ongeveer 300 miljoen euro en werd door Morningstar bekroond met vier sterren. Het doel van het fonds is actief te beleggen in de grote trends die zich aankondigen in vier domeinen: energievoorziening, landbouw, infrastructuur en demografie. De portefeuille bestaat uit een vijftigtal aandelen die elk een gewicht van ongeveer 2 procent hebben. De beheerders volgen een buy-and-holdstrategie, waardoor de rotatie in de portefeuille beperkt blijft tot 30 à 35 procent per jaar. "Ons doel is te beleggen in de economie zoals die er in de toekomst zal uitzien. Wij kopen geen indexen, omdat die vaak weinig representatief zijn", zegt Bart Baetens. "De MSCI World-index bijvoorbeeld hecht te veel belang aan de westerse economieën, terwijl 40 à 50 procent van de groei tegen 2020 uit de opkomende landen zal komen." Die rechtstreekse en onrechtstreekse blootstelling aan de groei-economieën verklaart waarom Petercam het fonds heeft opgenomen in zijn gamma dat focust op de opkomende markten. "We kijken niet zozeer naar de herkomst van bedrijven, maar naar de geografische verdeling van hun omzet, en we geven de voorkeur aan bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten buiten hun nationale markt realiseren", zegt Baetens. "Bovendien zoeken we naar groepen die een nettowinst realiseren en gedurende minstens tien jaar een dividend uitkeren. Dat impliceert dat het fonds zich vooral toespitst op grote kapitalisaties. Zo kun je veiliger beleggen in de opkomende markten en toch een mooi jaarrendement halen. Gemiddeld komen we uit in de buurt van 6 procent. We waarderen ook bedrijven die erin slagen zich te herpositioneren als het minder goed gaat. IBM is daar een voorbeeld van." "Het is belangrijk een goed inzicht te hebben in de hele waardeketen", vertelt Baetens. "Er wordt vaak vergeten dat fabrikanten van schoppen in de tijd van de goudkoorts tot de meest winstgevende bedrijven behoorden. We moeten ondernemingen identificeren die oplossingen bieden voor structurele problemen, want zij kunnen hun prijzen opleggen." In het domein van de energie belegt het fonds in oliedienstenbedrijven die technische oplossingen vinden om te boren in moeilijk toegankelijke gebieden. Bart Baetens waardeert ook Haliburton, dat een centrale rol speelt in de ontginning van schaliegas. "Mijnbedrijven moeten almaar meer graven om erts te delven. Wat uit de grond komt, zal almaar minder geconcentreerd zijn. Er moet dus meer worden gedolven om hetzelfde volume aan erts te krijgen. We verwachten daarom dat bedrijven meer investeren in machines dan in lonen." Petercam Equities World 3F ISIN-code: BE0058651630FRÉDÉRIC DINEUR