MBO en beursgang.
...

MBO en beursgang."We hebben tien jaar lang aan productontwikkeling gedaan en beloftevolle, internationale strategische allianties gesmeed. De tijd is rijp om via een actieve licentiepolitiek te oogsten," zegt managing director Donald Pans van Egemin. Al voegt hij er meteen aan toe dat de unieke bedrijfscultuur en de kracht van de gespecialiseerde divisies binnen Egemin - stukgoedbehandeling, vloeistoffen en poeders - gevrijwaard moeten blijven. "Bij een overname door buitenlandse groepen valt die zekerheid weg. Maar vooral, wij zijn een onderneming met 550 werknemers die over twee tot drie jaar naar de beurs wil en tegen dan een omzet en operationele winst moet halen van respectievelijk 4 miljard frank en 4%." Pans beklemtoont dat de groep het voorbije jaar zelf belangrijke binnen- en buitenlandse acquisities heeft verricht: "In de Egemin Group zijn dat bedrijven met complementaire O&O en in de ECS Group gaat het meer om lokale geografische expansie - onder deze noemer horen voortaan de elektrotechnische installaties, die we gescheiden houden van automatisatie onder de Egemin-vlag. Daarnaast sloten we met onze Amerikaanse concurrent SI Handling Systems Inc. de joint venture SI-Egemin NV voor de wereldwijde distributie van onze producten." Voorts staat de groep op de drempel van technologische doorbraken in het joint R&D-verband Emissw? (zie hoofdverhaal) en zijn er concrete uitbreidingsplannen in Italië, Spanje, Scandinavië en Turkije. "Om dat allemaal in te vullen, zullen er op termijn 2 miljard frank extra middelen nodig zijn en dus een beursintroductie," verklapt Pans. Toen bekend raakte dat hoofdaandeelhouder Sidmar in Finindus (95%) Egemin wou verzilveren voor een investeringsplan van 8 miljard frank in de eigen staalfabrieken, meldde het management - "gestuwd van onderuit," preciseert Pans - zich ook kandidaat voor de overname. "Ons bedrijf heeft in alle gelederen het nodige zelfvertrouwen om de eigen ambities waar te maken. En dat vanuit een Vlaamse verankering in het perspectief van een wereldstrategie." In minder dan één maand tijd werd een management buy-out afgerond door KBC Securities en het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke: Donald Pans, secretaris-generaal Hubert Peeters en financieel directeur Carlos Herman bekomen iets meer dan 25% van de aandelen; de nieuwe institutionele aandeelhouders worden Sofinim (Ackermans & van Haaren), KBC Groep en Mercator & Noordstar met elk een aandeel van iets minder dan 25%. Het MBO-team, drie vertegenwoordigers van de institutionelen en twee onafhankelijke bestuurders vormen de raad van bestuur; het management wil als onafhankelijke bestuurder Paul Matthys voordragen. Matthys is gedelegeerd bestuurder van Sidmar en al tien jaar voorzitter van Egemin. Bij de defamiliarisering van Egemin in 1987 kocht Sidmar het automatiseringsbedrijf in het kader van een anti-cyclische diversificatiestrategie, waar toen ook Informabel (nu Telinfo), Velleman en Portal bijhoorden. De staalgroep wil echter terug naar haar kernactiviteit. Ook de Zweedse autobouwer Saab, die 5% van Egemin bezat (naast de 95% van Finindus, waarin 50% Sidmar en 50% Gimvindus), is tevreden met het nieuwe Egemin. "Het komt er nu op aan de hefboomeffecten te laten spelen die we zorgvuldig hebben opgebouwd," lacht Donald Pans. ERIK BRUYLAND