Zeven ondernemingen hebben de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) niet correct nageleefd. In die wet staat dat het verboden is...

Zeven ondernemingen hebben de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) niet correct nageleefd. In die wet staat dat het verboden is een individuele pensioentoezegging (IPT) toe te staan aan werknemers als de onderneming niet voorziet in een aanvullend pensioen voor al haar werknemers. Voorts is het sinds 2016 ook verboden een IPT toe te kennen in de laatste drie jaar voor de pensionering van een werknemer. Tegen dat laatste verbod hebben de ondernemingen gezondig. Ze moeten een minnelijke schikking van in totaal ruim 182.000 euro betalen, ofwel een bedrag gelijk aan 35 procent van het opgebouwde pensioenkapitaal van de betrokken werknemers.