Tractebel koestert via zijn Spaanse dochtermaatschappij een klein juweeltje : Reva. De aktiviteit staat geboekstaafd "buiten kategorie" : een sinaasappelplantage.
...

Tractebel koestert via zijn Spaanse dochtermaatschappij een klein juweeltje : Reva. De aktiviteit staat geboekstaafd "buiten kategorie" : een sinaasappelplantage.Locatie : Valencia.Tractebel España mag zich via Reva de tweede grootste teler van Spaanse sinaasappelen noemen. De plantages van Reva zijn goed voor 1 procent van de totale Spaanse sinaasappelberg en een verzekerde omzet van om en bij de 750 miljoen pesetas (omgerekend zo'n slordige 200 miljoen Belgische frank, cijfers van 1994). Op het Tractebel-hoofdkwartier in Brussel is de nare voorgeschiedenis van Reva al lang vergeten. "Niemand die er nog aan denkt deze aktiviteit buiten kategorie af te stoten, " zegt François Desclée de Maredsous, sekretaris van de raad van bestuur van de Tractebel-groep. Ooit is het anders geweest.In 1929 verwierf het toenmalige Electrobel (één van de vele voorlopers van de groep Tractebel) gronden in Spanje uit handen van de Zwitserse vennootschap Reva (Regadios y Energia de Valencia). De Electrobel-ingenieurs wilden zich toeleggen op het beheer en de kanalizatie van de Turia-rivier en er installaties bouwen voor de produktie van elektrische energie. Maar dat was wel buiten de Spaanse overheid gerekend, die de koncessies nodig voor de bouw van stuwdammen en centrales, mooi op zak hield. Reden : oeverbewoners van de Turia-rivier vreesden voor drooglegging en dus onvoldoende irrigatiemogelijkheden voor hun eigen akkers.De mooie droom van Electrobel groeide gaandeweg uit tot een nachtmerrie : er was fors geïnvesteerd in een vastgoedpatrimonium van 3000 hektare dat nu zo goed als nutteloos bleek. Van de 3000 hektare van toen heeft Tractebel España vandaag nog 754 hektare in portefeuille. Die terreinen zijn goed voor citruskultuur (685 hektare) en ruim 800 hektare dient voor louter immobiliaire doeleinden (zie kader "Grond te koop").Onder de huidige director general Luis Trujillo heeft Reva een hoge vlucht genomen. Vooral de investering in een computergestuurd bevloeiingsnetwerk betekende een hele sprong vooruit. Eén sinaasaappelboompje kan tot 100 liter water per dag tot zich nemen, en Reva telt op zijn landerijen tot 400.000 soortgelijke eksemplaren. Vandaag is de grote helft (387 hektare) van de spatieuze plantage bebouwd met dorstige fruitbomen. Zegt Luis Trujillo. "Vandaag tekenen we voor een omzet van 730 miljoen pesetas en een produktiekapaciteit van 14.500 ton. We willen in de nabije toekomst zo vlug mogelijk vooruit, naar 1200 miljoen pesetas omzet en 25.000 ton. Met de ingebruikname van eerder geplante scheuten moet dit mogelijk zijn. "MELKKOE.Reva werkt erg exportgericht. De grote Spaanse handelshuizen zoals Martinanvarro, Antonio Munoz of Chanamas dienen als doorgeefluik naar een reeks Westeuropese markten, waaronder de Belgische. Als u bij uw volgende bezoek aan een grootwarenhuis de merknamen Chico of Le Gamin ziet verschijnen op uw appeltjes van oranje, weet dan dat Tractebel España hier het begin van de keten vormt. Vijf soorten sinaasappels en negen soorten mandarijnen worden met de grootste zorg geteeld. Reva heeft om en bij de 30 man in dienst. Voor het arbeidsintensieve plukken zelf, sturen de handelshuizen hun personeel op pad. Reva kan pronken met schitterende rendementcijfers. Volgens Luis Trujillo kost het 12 pesetas om 1 kilogram sinaasappels "levensvatbaar" te kweken. Neem daar nog eens zoveel "algemene kosten" bij en je klokt af op zo'n 25 à 30 pesetas. Aan het huidige tarief kan Reva zijn vruchten van de hand doen aan een minimumprijs van 52 pesetas per kilogram. In 1994 leverde 730 miljoen pesetas omzet een nettowinst op van 400 miljoen pesetas. Zelfs binnen de groep Tractebel is tot hiertoe niemand ongevoelig gebleven voor zo'n doorslaand argument. Toen Philippe Bodson in 1989 het roer in handen nam, stelde hij bij het overschouwen van de portefeuille vragen bij een sinaasappelplantage "ergens in Spanje". Maar na een bezoek aan de Hacienda en de omringende landerijen, en na inzage van de boekhouding, kwam Bodson net als zijn voorgangers tot de konklusie : Reva moet behouden blijven. De vrucht is nu eenmaal te sappig.K.C.LOUIS TRUJILLO, ALBERTO PEREZ, FRANÇOIS DESCLEE EN ELADIO PEREZ DIEZ (REVA EN TRACTEBEL)De winsten uit de sinaasappelplantage zijn té sappig om deze aktiviteit af te stoten.