Frobra uit Maredsous brengt de produkten van de abdij in de handel, met de grootste omzichtigheid voor de reputatie.
...

Frobra uit Maredsous brengt de produkten van de abdij in de handel, met de grootste omzichtigheid voor de reputatie.Hoewel ze op het einde van de 19de eeuw werd gesticht, begon de Sint-Benedictusabdij van Maredsous pas in 1953 met de vervaardiging van de kaas die haar beroemd heeft gemaakt. Aanvankelijk produceerde ze voor eigen gebruik, daarna voor de omgeving. Na verloop van tijd bracht het sukses van hun produkten de monniken ertoe de commerializering en later de fabrikage toe te vertrouwen aan vakmensen uit de sektor. Zo ontstond in 1959 de Société coopérative de l'Abbaye, die in 1982 werd omgevormd tot de naamloze vennootschap Fromagerie-Brasserie de Maredsous (Frobra). Als laatste stap in zijn evolutie werd het bedrijf in 1990 overgenomen door Fromageries Bel, één van de grootste Franse kaasgroepen. Maredsous is nu een zuiver filiaal van Bel, wat niet belet dat de werking volledig autonoom is gebleven. "De produktgamma's van Bel en Maredsous sluiten perfekt op elkaar aan, " benadrukt Henri de Beauffort, de direkteur van Frobra. "Als onderdeel van een dynamische groep profiteert Maredsous ten volle van de technologische know-how en de macht van Bel. Omgekeerd beseft de groep heel goed dat ze een merk heeft gekocht dat haar internationale imago versterkt. " Henri de Beauffort noemt de samenwerking tussen de twee entiteiten "een volmaakte symbiose". Hoewel de kaas van geperste zuivel ontegensprekelijk Frobra's grootste troef blijft, heeft het zijn gamma beduidend gestoffeerd. Het prezenteert nu "meer bewerkte kazen, gebruiksklaar en op verschillende manieren verpakt, zoals de smeerkaas in kuipjes". Daarnaast heeft de Abdij ook het andere produkt dat haar beroemd heeft gemaakt in licentie gegeven : het bier van Maredsous ! Het wordt nu al 25 jaar door Brouwerij Moortgat in Breendonk gebrouwen en in de handel gebracht, maar vertegenwoordigt slechts 5 % van de omzet van Frobra. "De naam van zowel de kaas als het bier blijft eigendom van de Abdij, " benadrukt Henri de Beauffort. "Het is in ons gemeenschappelijk belang dat de Abdij blijft leven, dat haar naam niet wordt aangetast en dat wij niets doen dat haar kan schaden. Dat is één van de redenen waarom wij ons beperken tot de produktie van zuiver ambachtelijke kaas. "Frobra, de Belgische marktleider van de kaas van ongekookte geperste zuivel, heeft momenteel ongeveer 60 werknemers. In 1994 boekte het een omzet van 1,4 miljard, hoofdzakelijk binnen de landsgrenzen gehaald. "Wij zijn vooral op de Belgische markt gericht. Als zich in het buitenland een kans zou voordoen, zouden we via de filialen van Bel werken. " Terwijl het zich blijft inzetten voor een onberispelijke kwaliteit van zijn produkten, heeft Frobra in 1993 voor ongeveer twintig miljoen frank investeringen gedaan en in 1994 voor ongeveer 15 miljoen. Deze investeringen zullen het bedrijf nog in het eerste semester van dit jaar het Iso 9002-certifikaat opleveren.F.M.HENRI DE BEAUFFORT (FROBRA) "Bel kreeg een waardevol merk in handen, Maredsous profiteert van de know-how en de macht van de groep. "