Op het conclaaf van 30 en 31 maart 2004 nam de regering-Verhofstadt II beperkte extra maatregelen tegen financiële fraude. Die blijken nog maar gedeeltelijk te zijn doorgevoerd. Het idee was om tegen 1 mei de wettelijke kaders van zestien fiscale ambtenaren aan te vullen bij de parketten van Gent, Antwerpen, Luik, Bergen, Charleroi en Brussel. Nu zijn er in totaal tien ambtenaren van de fiscus gedetacheerd. Hetzelfde zou gebeuren bij de ...

Op het conclaaf van 30 en 31 maart 2004 nam de regering-Verhofstadt II beperkte extra maatregelen tegen financiële fraude. Die blijken nog maar gedeeltelijk te zijn doorgevoerd. Het idee was om tegen 1 mei de wettelijke kaders van zestien fiscale ambtenaren aan te vullen bij de parketten van Gent, Antwerpen, Luik, Bergen, Charleroi en Brussel. Nu zijn er in totaal tien ambtenaren van de fiscus gedetacheerd. Hetzelfde zou gebeuren bij de Centrale Dienst voor de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie ( CDGEFID) en het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring ( COIV). Het CDGEFID zou hierdoor haar aantal fiscale ambtenaren zien stijgen van zeven naar twaalf; voor het COIV van twee naar vier. Voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen ( VLD) had dit kader bij de CDGEFID willen uitbreiden tot 24, maar door onenigheid binnen de vorige regering mislukte dit. Ook raakte het wettelijk kader nooit ingevuld. Voorts zijn er problemen met die detachering wegens het verschil in statuut tussen de gedetacheerde ambtenaren en de mensen van de diensten waar zij gaan werken. Zo verdienen politiemensen stukken meer dan een ambtenaar van de fiscus. Uiteindelijk blijken die beperkte nieuwe maatregelen nu maar gedeeltelijk klaar te zijn. Alleen bij de COIV is het kader sinds 3 mei volzet. Bij de CDGEFID is er nu iemand van de dienst van de Directe Belastingen bijgekomen en een douanier zodat er nu negen fiscale ambtenaren zijn. "Het probleem is dat het KB voorschrijft dat er bij die fiscale ambtenaren vijf douaniers moeten zijn en er geen douaniers bereid blijken om bij de CDGEFID te werken. Wij zullen het KB daarom wat moeten aanpassen," zegt Frank Philipsen, kabinetschef van staatssecretaris Hervé Jamar (MR), verantwoordelijk voor de bestrijding van fiscale fraude. Wat de parketten betreft, zijn de sollicitatiegesprekken eindelijk rond en zouden er drie belastingambtenaren bijkomen in Gent, één in Bergen en Charleroi en één in Brussel voor de Franstalige rol. De twee bijkomende zouden eveneens naar Brussel gaan, netjes verdeeld tussen de beide taalgroepen. Die nieuwe specialisten zouden een grote rol moeten gaan spelen in het bestrijden van de fraude via zogenaamde kasgeldvennootschappen. Willy Van Damme