HET RIZIV BETAALT.
...

HET RIZIV BETAALT.De uitgaven van de ziekteverzekering moeten niet alleen productief zijn (zie hoofdtekst), ze moeten ook gerechtvaardigd zijn. Hoe wordt gefraudeerd en gesjoemeld, en waarom ? Enkele voorbeelden.DE ZIEKENHUIZENMeer dan de helft van het budget van de ziekteverzekering gaat naar de ziekenhuizen : 240 op 435 miljard frank. De molen draait snel.De speurders van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) ontdekten onlangs dat een ziekenhuis, telkens het een bypassoperatie uitvoerde, eigenlijk een dialyse (filtreren van het bloed) factureerde, wat beter wordt terugbetaald. Eigenlijk is dialyse slechts voorbehouden voor specifieke gevallen (in geval van suikerziekte bijvoorbeeld). De kostprijs van dit soort gesjoemel voor de gemeenschap : 45 miljoen frank per jaar, want het ziekenhuis in kwestie was niet alleen. In 1994 blijken ongeveer 17 % van de patiënten die een ingreep in de mondstreek ondergingen (vooral bij het trekken van wijsheidstanden) gereanimeerd te moeten worden. "Ofwel zijn de stomatologen gek," ironiseert een verantwoordelijke van een ziekenfonds, "ofwel werd het toezicht bij het ontwaken gelijkgesteld aan een reanimatie, wat veel beter wordt terugbetaald." Zo'n simpele manipulaties kunnen tussen de 20 tot 30 miljoen per jaar opbrengen.Een ziekenhuis slaagde erin negentien hartcatheterisaties te factureren, uitgevoerd in één week op dezelfde patiënt. Enkele jaren geleden ontdekte men dat bepaalde ziekenhuizen gedurende 32 dagen per maand dialyses uitvoerden.Veel ziekenhuizen laten patiënten wachten tot 14.15 uur op de dag waarop ze naar huis mogen. Vertrekt de patiënt na 14.00 uur, dan kan het ziekenhuis een extra dag factureren : 6000 tot 15.000 frank komen onrechtmatig in de kas van het ziekenhuis terecht.DE ARTSENHet Riziv veroordeelt gemiddeld 25 geneesheren per jaar.Vorig jaar werd een Nederlandse geneesheer veroordeeld omdat hij zijn talrijke psoriasispatiënten "essentiële" badoliën voorschreef, alleen te verkrijgen in één Gentse apotheek die zich bevoorraadde in Nederland. De behandeling kostte 200.000 frank per maand, gedeeltelijk terugbetaald door het Riziv, dat in '93 opmerkte dat deze behandeling geen enkele wetenschappelijke basis had. Het ontmantelde netwerk laat een schuld van 110 miljoen frank na ten nadele van het Riziv.Een geneesheer rekende het Riziv prestaties aan die hij niet had verstrekt, twee consultaties in plaats van één, bijvoorbeeld. Een andere geneesheer overschatte zijn facturaties : hij rekende een groot gipsverband aan in plaats van een klein. Nog een andere dokter factureerde inspuitingen die door zijn echtgenote, een verpleegster, werden uitgevoerd.Sommige geneesheren schrijven medicatie voor die eigenlijk bestemd is voor het behandelen van katten en honden.DE KINESISTENIn september 1996 werd een kinesist uit Waterloo tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld : hij was in het bezit van blanco voorschriften van een geneesheer en gaf onverrichte prestaties aan. Kostprijs van dit gesjoemel voor de gezondheidszorg : 6 miljoen frank.Sommige patiënten volgen de door de dokter voorgeschreven reeks sessies niet tot het einde. Toch rekenen sommige kinesisten alle sessies aan.DE APOTHEKERSDe klassieke fraude : de geneesmiddelen op het voorschrift vermeld maar niet door de patiënt gekocht, worden door de apother niet geschrapt. De apotheker krijgt een geneesmiddel terugbetaald dat hij nooit heeft verkocht.Apothekers en geneesheren spreken af om dure voorschriften op te stellen voor patiënten die ze nooit zagen. De winst wordt verdeeld.Op de grens van fraude : medisch vertegenwoordigers bevelen de geneesheren aan zwaardere dosissen voor te schrijven. Die worden beter terugbetaald omdat ze normaal voor ernstige gevallen zijn bedoeld. De patiënt hoeft alleen het tablet in vier te delen om de juiste dosis voor zijn geval te bekomen. Het Riziv betaalt het verschil.M.B. ZIEKENHUISFRAUDE In 1994 moesten bijna één op vijf patiënten die een ingreep in de mondstreek ondergingen achteraf gereanimeerd worden. Dergelijke manipulaties kunnen de ziekenhuizen tussen de 20 tot 30 miljoen per jaar opbrengen.